İFDER 15

Hızlı Erişim


2020 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
2


Kabul oranı:
%75

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eğitim-Çevre İlişkisi
(Education-Environment Relation )

Yazar : Mahmut Sönmez    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 105-124


Özet
İnsanı çepeçevre kuşatan sosyal ve fiziki çevrenin, insanın eğitimindeki etkisi inkâr edilemez bir gerçektir. Sosyal çevre denilince insan ve insan gruplarının oluşturdukları çevre akla gelmektedir ki, insanın içinde doğup büyüdüğü aile ortamı başta olmak üzere arkadaş, okul, mahalle, meslek, millet ve insanlık, beşeri çevreyi meydana getiren unsurlardır. Fiziki çevre ise, insanın dışında eşyaların oluşturduğu çevredir ki, kıssaca insanın doğup büyüdüğü coğrafi bölge diye ifade edilir. İnsan, mezkûr muhitlerin her birisinden olumlu veya olumsuz olarak etkilenmektedir. İnsan fıtraten medeni bir yaratılışa sahip olarak yaratılmıştır. Her insan içinde doğup büyüdüğü aile ortamı başta olmak üzere komşu, arkadaş, okul, akraba ve bunlardan teşekkül eden sosyal gruplarla zaruri olarak ilişki kurmak durumundadır. Bu münasebet, onun ahlakını, “iyiden kötüye değiştirebildiği gibi, kötüden iyiye de değiştirebilir. Biz de bu makalede çevrenin genelde insan, özelde çocuk üzerindeki etkilerini tespit etmeğe çalıştık. Olumsuz çevre şartlarından korunma çarelerini göstermeğe gayret ettik.

Anahtar Kelimeler
Eğitim, çevre, sosyal ve fiziki çevre, aile, sosyal etki.

Abstract
The social and physical circle surrounding the human being, the effect of human education is an irrefutable truth. Within the social environment, the environment created by human and human groups comes to mind, which is the family environment in which a person is born and grew up, especially friends, schools, neighborhoods, professions, nations and humanity. The physical environment, on the other hand, is the geographical region in which humans are born and grown. Man is affected positively or negatively from each of the mentioned neighborhoods. Human beings have been created with a civilized creation. It is essential to establish relationships with neighboring people, friends, schools, relatives, and social groups formed by them, especially in the family environment where every person is born and raised. This relationship can change his morality "from evil to good as well as from evil to evil. We have also tried to determine the effects of this article on people, especially children. We strived to demonstrate remedies for adverse environmental conditions.

Keywords
Education, environment, social and physical environment, family, social effect.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261251
Eposta : ifder.editor@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri