Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mehmet Akif’in Âsım’ın Nesli Projesine İlham Kaynağı Olduğu Düşünülen Sahabe: Âsım b. Sâbit’in Portresi
(The Assumed Companion of Mehmet Akif as the Inspiration Source for the Project of Asım's Generation: The Portrait of Asım b. Sabit )

Yazar : Abdulhalim Oflaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2017
Sayı : 10
Sayfa : 29-43


Özet
Altmış üç yıl çileli bir hayat yaşamış olan Hz. Peygamber, özellikle yirmi üç yıllık peygamberlik döneminde son derece çetin sınavlarla karşı karşıya kalmıştır. Kendisine her şeyden daha yakın olan ashabının başına gelen birçok üzücü olaydan müteessir olmuştur. O olaylardan biri de Necid bölgesindeki Arapların talebi üzerine yola çıkardığı on kişilik küçük müfrezenin Recî’ denilen mevkide tuzağa düşürülmesidir. Onlar, bizzat kendilerini talep edenlerin ihaneti sonucu hayatlarını kaybettiler; fakat o hayatların tarihin karanlıklarında kalmayıp bilakis İslâm tarihinin her döneminde tekrar tekrar yeşerdiğini görmekteyiz. Doğrusu M. Akif Ersoy’un Asım’ın Nesli diye haykırışı da bunun en önemli kanıtıdır. Bu makale, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Recî’ Olayı ve sebebi üzerinde durulurken, ikinci bölümde ise Âsım b. Sâbit portresi detaylı bir şekilde zikredilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Mehmet Akif Ersoy, Âsım’ın Nesli, Recî, arıların koruması, Tevfik Fikret.

Abstract
The Prophet, who had lived a life of sixty-three years, suffered extremely difficult exams, especially during his twenty-three years of prophecy. He has been saddened by many sad things that happened to his friends who are closer to him than anything else. One of those events is the dropping of the so-called 'Raji', a small crew of ten people on the way to the request of the Arabs in the Najid region. They lose their betrayal-ending lives, those who demand themselves; But we see that those lives do not stay in the darkness of history, but rather bloom again and again in every period of Islamic history. Indeed, M. Akif Ersoy's cry of Asım's generation is the most important proof of this. This article consists of two parts. Whilst in the first part Raji' was focused on the cause and reason, in the second part, it has been tried to be mentioned in detail the portrait of Asım b. Sabit.

Keywords
Mehmet Akif Ersoy, Asım's generation, Raji', protection of bees, Tevfik Fikret.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri