Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Aşiret ve Dini Kimlik
(Tribe and Religious Identity )

Yazar : Mahmut Dündar    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 11
Sayfa : 77-92


Özet
Sosyal bir varlık olmanın gereği olarak insanlar bir araya gelerek toplumları oluşturmaktadır. Bu toplumları bir arada tutan bağlar ise kurallar ve değerlerdir. Toplumun bir üyesi olan insanın kazandığı bu değerler ise kültür ile ifade edilebilmektedir. Bu kültürün en önemli unsurlardan birinin din unsuru olduğu da bilinmektedir. Dolayısıyla bir yandan insanlar, mensubu oldukları toplumun kültürü ile kültürlenirken öte yandan da o toplumun bağlı olduğu dini değerlerini benimseyerek bir kimlik kazanmaktadır. Toplumları oluşturan en önemli bağlardan biri olan akrabalık bağı ile aşiret toplulukları oluşmaktadır. Doğu toplumlarında ve özellikle Türkiye’de aile ve aşiret toplumlarındaki aşiret yapısı, aşiret mensuplarının dini kimliklerini oluşturmada önemli bir rol oynamaktadır. Makalemizde, bireylerin oluşturduğu aşiret topluluğunu, bu topluluğun benimsediği kültürel değerlerini, buna bağlı olarak aşirete mensup bireylerde gerçekleşen kültür ve dini kimlik üzerindeki aşiret yapısının etkilerini irdeleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler
Kültür, kültürel değerler, din, aşiret, dini kimlik.

Abstract
People constitute societies by coming together as a requirement of a social being. Rules and values are the relations that keep these societies together. These values, which a person gains as a member of the society, can be expressed with culture. Also, it is known that one of the most important factors of this culture is religion factor. For this reason, while people adopt culture of the society, which they are a member of, on one hand, on the other hand they develop identity by adopting religious values that the society is bound to. One of the most important relations, which create the societies, is tripe communities consisting of relationships by affinity. In activities from the family to tribe in Eastern societies, especially in Turkey, tribe structure takes an important place in constitution of religious structure and religious identity. In our statement, we will study the tribal community constituted by the individuals, the values and cultures that this community has adopted, and depending on these, the effects of the tribal structure on the cultural and religious identity which take place.

Keywords
Culture, cultural values, religion, tribe, religious identity.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri