Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sa’d b. Abdillah Eş’arî Kummî’nin 'Kitabu’l-Makâlât'ı ve Nevbahtî’nin 'Fıraku’ş-Şîa' Eseri ile Mukayesesi
(Sa'd b. Abdillah Ash'ari Kummi's 'Kitab al-Maqalat' and Its Comparison to Nawbakhti's 'Firaq al-Shia' )

Yazar : Muhammed Cevâd Meşkûr   Çeviren  Şahin Ahmetoğlu
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 223-230


Özet
Bu çalışma İran bilim adamlarından M.C. Meşkûr’un “Kitabu’l-Makâlât Sa’d b. Abdillah Eş’arî Kummî ve Mukayise-yi an bâ Fıraku’ş-Şîa-yi Nevbahtî” isimli makalesinin dilimize tercümesidir. Yazar önce Sa’d b. Abdillah Eş’arî Kummî üzerine bilgiler verdikten sonra kısaca Kitabu’l-Makâlât ve’l-Fırak adlı eserini tanıtmaktadır. Eser bilahare Ebî Sehl Nevbahtî’nin Fıraku’ş-Şîa isimli eseri ile mukayese edilerek Kitabu’l- Makâlât’ın Kummî’ye ait olduğunu ortaya koymaktadır. Bu çalışmaya kadar bu iki eser tek esermiş gibi ele alınmaktaydı. Çünkü Şia tarihinin ilk kaynaklarından olan bu iki eser fikirleri itibariyle büyük benzerlik göstermektedir ve nitekim Türkçeye de ikisi birleştirilerek tercüme edilmiştir. Meşkûr’un bu makalesi Türkçeye kazandırılarak konunun ayrıntılarından bilim âleminin faydalanması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
İslam fırkaları, Kitabu’l-Makâlât ve’l-Firak, Kummî, Nevbahtî, Firaku’ş-Şîa.

Abstract
This work is translation into Turkish of an article, “Kitab al-Maqalat Sa’d b. Abdillah Ash’ari Kummi wa Muqayisa-ye an ba Firaq al-Shia-ye Nawbakhti” by M.C. Mashkour from Iran. The author firstly introduces to Sa’d b. Abdillah Ash’ari Kummi and then gives short information about his book. He compares the book with another book, Firaq al-Shia by Abu Sahl Nawbakhti, and concludes those two books are not the same, which had been considered the same book with two different versions before due to their close similarities. In fact, those two books have been translated into Turkish as merged. The aim of current article translation is to introduce Mashkour’s article into Turkish scientific society to get into issue.

Keywords
Islamic sects, Kitab al-Maqalat wa al-Firaq, Kummi, Nawbakhti, Firaq al-Shia.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri