Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kağızmanlı Hıfzı’nın Şiirlerinde Peygamber Tasavvuru
(Prophet Conception in the Poems of Kağızmanlı Hıfzı )

Yazar : Alparslan Kartal    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 11
Sayfa : 55-75


Özet
Anadolu coğrafyasında karşılaştığımız aşıklık ve ozanlık geleneği Türk kültürünün önemli bir öğesidir. Türk toplumlarının kadim kültürlerinin nesillerden nesillere aktarılmasında âşıklık ve ozanlık mühim bir rol üstlenmiştir. Kars’ın Kağızman ilçesinde 1893-1918 yılları arasında yaşayan Kağızmanlı Hıfzı işte bu ozanlardan biridir. Bu çalışmada Kağızmanlı Hıfzı’nın elimizde olan şiirlerinden yola çıkarak O’nun peygamber sevgisi ortaya konulacaktır. Kağızmanlı Hıfzı’nın günümüze ulaşan şiirleri incelendiğinde ondaki Allah ve Peygamber sevgisinin tezahürleri görülebilir. Şiirlerinde Âdem (a.s), Nuh (a.s), İbrahim (a.s) gibi peygamberleri zikretmekle beraber Hz. Muhammed’e (s.a.v) olan sevgisi en üst düzeydedir. Allah’a olan münacâtında Rasulullah’ı kendisine göstermesini (manen) dilemiştir. O’na (s.a.v) olan bağlılığını birçok şiirinde dile getirmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ozanlık, peygamber tasavvuru, Kağızmanlı Hıfzı, şiir, Hz. Muhammed.

Abstract
The tradition of minstreling we encounter in the Anatolian geography is an important element of Turkish culture. Affection and negligence play an important role in the transfer of the Turkish cultures of the Turkish societies from generation to generation. Kağızmanlı Hıfzı who lived between 1893-1918 in the Kağızman district of Kars is one of these minstrels. In this study, the love of prophets will be revealed by starting from the poems of Kağızmanlı Hıfzı. When the poems of the Kağızmanlı Hıfzı are examined, the manifestations of Allah and the love of the Prophet can be seen. In his poems, we mention the prophets such as Adam, Noah, Ibrahim. The love of Prophet Muhammad is at the highest level. He pleaded with God to show Prophet Mohammad to himself in his calligraphy poems. He expressed his commitment to Prophet Mohammad in many poems.

Keywords
Minstrels, prophet conception, Kağızmanlı Hıfzı, poems, Prophet Mohammad.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri