Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdulkâhir el-Curcânî: Hayatı, Eserleri ve İlmi Kişiliği
(Abdulkahir al-Curcani: His Life, Works and Scientific Character )

Yazar : Ali Sevdi    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 51-74


Özet
Abdulkâhir el-Curcânî (ö. 471/1078) İran’ın Hazar Denizi kıyısında bulunan Curcân şehrinde doğmuş, burada eğitim görmüş ve ilim halkaları oluşturmuştur. Dönemin en önemli dilcilerinden biri olan el-Curcânî, Arap dilbilimcisi ve edebiyat teorisyeni olup, İmâmu’n-Nuhât ve eş-Şeyhu’l-Belâğa olarak tanınır. Esrâru’l-Belağa, Delâilu’l-İ’câz ve el-Cumel gibi önemli eserler vermiş ve nazm nazariyesi ile ün kazanmıştır. Bu amaçla bu makalede Abdulkâhir el-Curcânî’nin hayatı, eserleri, özellikle ilmi kişiliği üzerinde durulmuştur. Böylelikle onun Arap diline olan katkısı tespit edilmeye çalışılmıştır

Anahtar Kelimeler
Abdulkâhir el-Curcânî, dilbilim, dilci, ilmi kişilik.

Abstract
Abdulkahir al-Curcani (d. 471/1078) was born in the city of Curcân on the shores of the Caspian Sea of Iran, where he was educated and made up of scholars. One of the most important linguists of the period is al-Curcani, an Arabian linguist and literary theorist, known as Imâmu'n-Nuhât and al-Shayhu'l-Belâğa. Esrâlu'l-Belaga, Delâilu'l-İ'câz and al-Cumel, and has earned a reputation for nazm theory. For this purpose, this article focuses on the life, works, and especially the scientific personality of Abdulkahir al-Curcani. Thus, his contribution to Arabic language was tried to be determined.

Keywords
Abdulkâhir al-Curcani, linguistics, language scholar, scientific character.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri