Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Sebeb-i Nuzûl Rivayetlerinin Tefsirde Kullanılması: Muhammed İzzet Derveze Örneği
(The Use of Narrations of Reason for Descending in the Commentary of the Qur’an: The Case of Muhammed İzzet Derveze )

Yazar : Musa Güler    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 171-189


Özet
Kur’an-ı Kerim toptan değil, yaklaşık 23 yıllık bir süreçte peyder pey nâzil olduğundan vahyin önemli bir kısmı nuzûl döneminde meydana gelen bir sorunu çözmüş ya da Hz. Peygamber’e sorulan bir soruya cevap teşkil etmiştir. Dolayısıyla Kur’an’ın tefsir edilmesinde nuzûl sebeplerinin önemi küçümsenemez. Ancak nuzûl sebeplerine dair rivayetlerin bir takım kriterlere ters düşmemesi önem arz etmektedir. Muhammed İzzet Derveze söz konusu rivayetleri ayetin anlam ve muhtevası, siyek-sibakı, nuzûl zamanı, uslubu ve Kur’an bütünlüğü ile uyumlu olup olmamasına göre değerlendirmiş, uyumlu olanları tefsirde kullanmıştır. Bu açıdan Derveze’nin meseleye bakışı bizce önemlidir. Buradan hareketle bu makalenin amacı, Derveze’nin sebeb-i nuzûl rivayetlerine yaklaşımını ele almak ve değerlendirmektir.

Anahtar Kelimeler
Kur’an’ı Kerim, tefsir, sebeb-i nuzûl, İzzet Derveze.

Abstract
The Holy Qur'an is not wholesale, but because it was descended in the process of nearly twenty-three years, the important part of the inspiration solved a considerable part of problem or ıt constitute an answer to the questions posed to the Prophet. Therefore, the importance of the reasons for descending for the interpretation of the Qur'an cannot be underestimated. However, it is important that the rumors about the causes of the descending should not contradict with some criteria. Muhammad Izzet Derveze evaluated the narratives in terms of the meaning and content of the verse, whether they were in accordance with the political-sanctuary, the time of the descending, the style and the integrity of the Qur'a and used which correspond with commentary of Qoran. In this respect, according to us the perspective of Derveze is important. From this point of view, the purpose of this article is to examine and evaluate the approach of Derveze to the rumors of the cause of the narratives.

Keywords
The Holy Qur'an, commentary of the Qur'an, descending (nuzul), İzzet Derveze.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri