Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanzimat Dönemi Münevverlerinden Namık Kemal’in Yazılarında İslamcılık Düşüncesi
(The Idea of Islamism in the Writings of Namık Kemal, the Intellectual of Tanzimat Period )

Yazar : Dinçer Öztürk    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 191-200


Özet
19. asır Türk düşünce dünyasının önemli temsilcilerinden biri olan Namık Kemal, devlet, siyaset, edebiyat, kültür ve düşünce yaşamımıza etkisi itibariyle Tanzimat devrinin en büyük değerlerinden biri olarak kabul edilir. Tarih boyunca dönemin aydınları içinde yaşadıkları dönemin problemlerinden uzak durmadıkları gibi var olan problemleri ele alarak, çözümler üretmeye de çalışırlar. Çalışmamızda Osmanlı devletinin içinde bulunduğu durumla beraber Namık Kemal’in yazılarında İslam’ın gelişmeye, ilerlemeye engel olmadığı gibi O’na göre ülkenin geri kalmasına neden olan sorunların ne olduğu üzerinde durmaya çalıştık. Tanzimat döneminin önemli sanatçılarından Namık Kemal de, gerek ülkesinde, gerekse ülke sınırları dışında bulunduğu yıllarda medeni ülkelerde olup bitenleri kaleme almış olduğu yazılarında değerlendirmelerde bulunmuştur. Namık Kemal, ülkenin siyasi, sosyal, iktisadi, idari, toplumsal, eğitim… gibi sorunlarına eğilmiş ve geleceğe ilişkin tespitlerde bulunarak çözümler sunan aydınların başında gelmektedir. Tanzimat aydınının kaleme almış olduğu bu yazılar ele alınarak, Osmanlı devletinin Batı’dan geri kalmasını İslam inancına bağlayanlara karşı çıkan yazıları, bunun yanı sıra Osmanlı Devleti’nin içinde bulunduğu sorunları irdelemiş olduğu yazılar çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Namık Kemal, Tanzimat, İslamcılık, Renan, İttihad-ı İslam.

Abstract
Namık Kemal is accepted one of the greatest values of reform period for his influence on our state, politics, literature, culture and thought life who has been one of the important representatives of 19th-century Turkish thought world. Throughout the history intellectuals of the period have not only tried to find solutions for the period's problems by dealing with them but also haven't kept away from the problems that they have lived in. In this study, it is pointed out the problems that caused country's backward for Namık Kemal, in his articles he stated that Islam didn't prevent from developing, innovation, in Ottoman empire case. Namık Kemal who has been one of the important artists of the reform period commented in his writings about the developments in developed countries both when he was abroad and in the homeland. Namık Kemal dealt about the country's political, social, economic, governmental, education problems and was one of the pioneering intellectuals who found solutions for the future. By dealing with the articles of the period's intellectual, these problems of Ottoman empire and the intellectuals' opposing writings for those who based Ottoman's backward from west to the Islamic belief is elaborated.

Keywords
Namık Kemal, Reform period, Pan-Islamism, Renan, Islamic committee.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri