Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hz. Ali Hakkında İnmiş Ayetlerin Değerlendirilmesi
(An Evaluation of the Verses Revealed about Ali )

Yazar : Mehmet Seyid Gecit    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 75-108


Özet
Kur’ân-ı Kerim tüm insanlığa hitap etmektedir. Belli bir süreçte inmesi, anlaşılmasının hedeflenmesindendir. İndiği ortama ve ortamın insanlarına yönelik olması sonucunda âyetin inmesine sebep bazı olaylar ve şahısların tavırları ve soruları da etkili olmuştur. Toplumlardan dolayı âyetler indiği gibi bazı olumlu veya olumsuz tiplerden dolayı da nâzil olmuştur. Hz. Ali vahyin inişi sürecinde yaşadığından dolayı diğer bazı sahabeler gibi kendisinin de sebep olduğu bazı âyetler inmiştir. Biz bu makalemizde kendisi hakkında indiği söylenen ve bu konu hakkında klasik tefsîr kaynaklarında yer alan bazı rivayetleri zikredip değerlendirilmesini yapacağız…

Anahtar Kelimeler
Hz. Ali, sebeb-i nuzûl, âyet, tefsîr.

Abstract
The Qur'an addresses all the humanity. As it is aimed to be understood, it has come down in a certain process.. As a result of the environment that it came down and the environment intended for the people, the attitudes and questions of some events and individuals have also been influential of the reason why the verses came down. As the verses came down because of the communities, they came down because of some positive or negative types (figures) as well. As Hz. Ali experienced in the process of the coming down of the revelation, some of the verses that he himself caused had come down like the other companions. In this article, we are going to make an assessment of some of the rumours which are said to have come down about him and which were included in the classical sources of the interpretation about this subject.

Keywords
Ali, the reason of coming, verse, commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri