Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mezhepsel Çoğulculuk Bağlamında Din Eğitimi ve Öğretimini Yeniden Yapılandırmak Mümkün mü?
(Is It Possible to Reconstruct Religious Education and Training in the Con-text of Sectarian Pluralism? )

Yazar : Çetin Doğru    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 143-169


Özet
Bu çalışmanın amacı ülkemizin mezhepsel çoğulculuk gerçeğini göz önünde bulundurarak genel anlamda “Din Eğitimi ve Öğretimi” özelinde ise “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” ders müfredatının yeniden yapılandırılmasının imkânını ortaya koymaktır. İslam dininin anlaşılması noktasında toplum tabakalarında birçok farklı anlayış ve yorumların geliştirildiği bilinmektedir. Gerek itikadi gerekse ameli boyutta ortaya çıkan farklı dini gruplar veya dini anlayışların varlığı, Türkiye?deki din eğitimi ve öğretiminde veya daha özel anlamda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinde temsil edilme sorununu da beraberinde getirmektedir. Temsiliyet sorunun ortadan kaldırılması noktasında nelerin yapılabileceği konusu araştırmamızda tartışılmıştır. Araştırmamızın verileri literatür metodu kullanılarak elde edilmiştir. Din eğitimi ve öğretiminin temel amaçlarından birisi toplumdaki farklı dinî anlayış ve yaşayışların sosyal bir olgu olduğu bilincine varılması ve başkalarının inanç ve yaşayışlarına hoşgörü ile yaklaşılmasının sağlanmasıdır. Eşitlik prensibinden hareketle farklı din anlayışlarına “Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi” ders müfredatında yer verilmesi, tanıtılması ötekileştirici, ayrıştırıcılıktan ziyade hoşgörü ve saygı temelinde birleştirici olmasının sağlanmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Çoğulculuk, din anlayışı, dini çoğulculuk, din eğitimi, mezhepsel çoğulculuk.

Abstract
Taking into account the fact of the sectarian pluralism of our target country of this study, "Religious Culture and Ethics Information" in the general sense of "Religious Education and Teaching" is to reveal the possibility of re-structuring the course curriculum. It is known that many different unders-tandings and interpretations are developed in the social strata at the point of understanding of Islamic religion. Both theological as well as actions resulting from the size of the different religious groups, or the existence of religious understanding, Turkey "s religious education and training, or more specifically the Religious Culture and Moral Knowledge brings with it the problem of representation on the course. The question of what can be done at the point of removing the problem of representation has been debated in our research. Data of our study were obtained using the literature method. One of the main aims of religious education and education is to realize that different religious understanding and living in society is a social phenomenon and to tolerate others' beliefs and lives. The most important step towards achieving this intended tolerance is to provide religious education and teaching in different religious understandings in the curriculum of Religion Culture and Ethics in particular, by introducing the principle of equality, and to introduce it in the basis of tolerance and respect.

Keywords
Multiplism, religion doctrine, religious multiplism, religion education, denominational multiplism.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri