Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Câbirî’nin, İslâm’a Davetin Seyrine Yön Veren Bazı Âyet ve Sûreler Hakkında Yaygın Kanaate Muhâlif Yorumları
(Jabiri's Different Interpretations from the Widespread Opinion about Some Qur'anic Verses and Surahs Affecting the Way of Invitation to Islam )

Yazar : Burhan Çonkor    
Türü :
Baskı Yılı : 2018
Sayı : 12
Sayfa : 01-30


Özet
Çalışmamızda öncelikle Câbirî’nin Fehmü’l-Kur’ân isimli eseri ve bu eserde esas aldığı tefsir yöntemi hakkında özet bilgilere yer verilmiştir. Ardından davetin ilerleyiş yöntemini belirleyen âyet ve sûreler hakkında Câbirî’nin yorumları üzerinde durulmuştur. Çalışmamızda konuyla ilgili bütün örneklere yer verilmesi mümkün olmadığından, örnekler sınırlı tutulmuş ve ilgili diğer yerlere atıfta bulunulmuştur. Müellifin kaynak belirtmeden naklettiği veya işaret ettiği rivâyetler, ilgili eserlerden tespit edilmiştir. Kendi görüşlerine ispat sadedinde sunduğu deliller ise tarafımızdan değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Yaptığımız bu çalışmanın, ilgili âyetlerin tefsiri konusunda farklı bir bakış açısı ortaya koyması yanında, Câbirî’nin kullandığı yöntemin daha iyi anlaşılmasına da katkı sunacağını umuyoruz.

Anahtar Kelimeler
Tefsîr, Câbirî, Kur’ân, sûre, âyet.

Abstract
In our work, firstly, is given summary information about Jabiri’s Fahm al-Qur’an titled work and his commentary method. Then, preceded the commentaries of Jabiri about the verses and surahs that determine the way of the invitation to the Islam. Since we cannot mention all the examples related to the subject in our work, the examples are limited and other related places are shown in the footnote. The narrations that the author has conveyed or pointed out without specifying the source have been identified from the relevant works. We also assessed the evidence he presented to prove his own views. We hope that this work we are doing will bring a different perspective to the interpretation of the related verses and contribute to a better understanding of the method used by Jabiri.

Keywords
Qur’anic Commentary, Jabiri, Qur’an, surah, Qur'anic verse.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri