Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Abdullah b. Vehb b. Müslim’e (d. 125/197- v. 742/812) Ait Muvatta'nın Kitâbu'l-Muhârebe Bölümü
(The Section of Kitâb al-Muhârabah in Abdullah b. Wahb b. Muslim’s (B. 125/197- D. 742/812) al-Muwatta )

Yazar : Sedat Yıldırım    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 17-50


Özet
Klasik dönem hadis alimlerinden ve tebei tâbiînden olan Abdullah b. Vehb b. Müslim, hadis alanında adından söz ettirecek çalışmalarda bulunmuştur. Zira kaynaklarda, İbn Vehb’e ait birçok ilmî çalışmadan söz edilmektedir. Bu çalışmalar arasında ilk câmi türünden olan el-Camî adlı eseri, Müsned’i ve Muvatta’ı onun hadis alanında kayda değer bir mesai harcadığını ve onun II. y.y. önemli hadis alimlerinden biri olduğunu göstermektedir. Dahası, İbn Vehb’in II. y.y.’da yürütülen tedvîn ve tasnîf faaliyetlerine de katkı sağlamış olması, onun hadis alanında söz sahibi olduğunun açık bir delilidir. Biz de, bu derecede önemli olan bir alimin yazdığı Muvatta adlı eserini ve bu esere ait Kitâbu’l-Muhârebe bölümünde geçen rivâyetlerini tanıtmak istedik. Kitâbu’l-Muhârebe bölümü İbn Vehb’in Muvatta adlı eserinden bağımsız olarak tahkik edilmiş ve 2002 yılında basılmıştır. Çalışmamızda İbn Vehb’in ilmi şahsiyeti ve Muvatta adlı eseri ile ilgili bazı malumatlara yer verdikten sonra, Kitâbu’l-Muhârebe’de geçen rivâyetlerin değindiği yol kesme ve irtidat gibi hususlara temas etmeye çalıştık.

Anahtar Kelimeler
Hadîs, Abdullah b. Vehb, Muvatta, Müsned, Tedvîn, Tasnîf.

Abstract
From the classical period hadith scholars and from the tâbi’ al-tâbi’în, Abdullah b. Wahb b. Muslim, has works, making his mark in the field of hadith. Likewise, a number of scientific studies, belonging to Ibn Wahb are mentioned in the sources. Among them, his works namely al-Jâmi’ which is of the first jâmi’-type works, al-Musnad and al-Mawatta, indicate that he spent a notable amount of working hours in the field of hadith and he is of the important hadith scholars of hijri second century. Moreover, Ibn Wahb’s contribution to the compilation and classification activities of the second century is also clear evidence that he was expert on the field of hadith. Hereby, this article introduces his work namely al-Muwatta and the narrations of this work in its section namely Kitab al-Muhârabah. This section is independently and critically edited and published in 2002. Providing information about Ibn Wahb’s scientific personality and his work namely al-Muwatta, this article examines the subjects of the reports such as brigandage and apostasy mentioned in Kitâb al-Muhârabah.

Keywords
Hadith, Abdullah b. Wahb, al-Muvatta, al-Musnad, Compilation, Classification.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri