Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Mûtezilî Düşünür El-Câhız ve Eserleri
(Mu’tazilite school's thinker Al-Jahiz and his Works )

Yazar : Adem Eryiğit    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 79-107


Özet
el-Câhız başta Kelam ve Edebiyat olmak üzere hemen hemen her alanda eser telif etmiş ve edebî dehasını da kullanarak yaşadığı dönemini çok iyi tasvir etmiştir. Mûtezilî âlimlerin birçoğunun eserlerinin günümüze ulaşmadığı dikkate alınırsa Hicrî üçüncü asırda yaşamış ve dönemini ciddi bir şekilde etkilemiş Mûtezilî âlim el-Câhız’ın eserlerinin bir kısmının günümüze ulaşması dikkate değer bir durumdur. Yaşadığı dönemdeki fikir akımları ve kelamî tartışmalar hakkında bilgi edinmek istendiğinde el-Câhız’ın eserlerinin tespit edilmesi ve incelenmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler
el-Câhız, Mutezile, Abbasiler

Abstract
al-Jahiz wrote works in almost every field, especially in kalam and literature, and described very well the period he lived using his literary genius. Considering that the works of many of the Mûtezilî scholars have not survived, it is noteworthy that some of the works of the Mûtezilî scholar al-Jahiz who lived in the Hijri third century and who seriously influenced his period have survived to the present day. When asked to learn about the thinking movement and kalami discussions in his period, it is important to identify and examine the works of al-Jahiz.

Keywords
al-Jahiz, Mutazila, Abbasids.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri