Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Azerbaycan'ın Fethi Sonrası Bölgeye Yerleşen Müs-lüman Arap Kabileleri: Revvâdîler Örneği
(Arab Tribes Settled In The Region After The Con-quest of Azerbaijan: In The Sample Of Rawwadid )

Yazar : Asif Adilov  Esra Atmaca  
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 13
Sayfa : 93-114


Özet
VII. yüzyılda (Müslüman Araplar’ın Azerbaycan coğrafyasına geldikleri zaman diliminde) Azerbaycan bölgesi, Sâsânî, Bizans ve Hazarlar arasında gerçekleşen savaşların etkisiyle oldukça zor durumdaydı. Müslümanların bölgeye gelişleri sırasında bölgeye tam bir kaos hakimdi. Hz. Ebû Bekir döneminde Irak’ın fethi gerçekleşmiş, Hz. Ömer döneminde ise Sâsânîler’in Müslümanlar’a karşı büyük ordular çıkaramaması, içine düştükleri problemler gibi nedenlerle Müslüman orduları, her geçen gün zaferler elde ederek hızla bölgeyi fethetmişler ve bu fetihler sonucunda Azerbaycan ve Derbend’e kadar olan topraklar İslâm devletinin hâkimiyetine girmiştir. Emevîler döneminde bazı isyanlar baş gösterse de bastırılmış, Abbâsîler ise istikrarı sağlamak adına Azerbaycan bölgesine kendilerine yakın olan Yemen kabilelerini göç ettirmeye başlamışlardır. Bu kabileler arasında Ezd ve Kinde önemli bir yer tutmaktadır. İkinci Abbâsî Halifesi Ebû Ca’fer el-Mansûr, Tebriz ve civarını, Ezd kabilesinden Revvâd el-Müsennâ’ya vermiştir. Bundan sonra Revvâd ve oğulları Tebriz başta olmak üzere idare ettikleri diğer şehirleri de imar etmiş ve güvenliklerini artırmışlardır.

Anahtar Kelimeler
Azerbaycan’ın Fethi, Yemenîler, Ezd, Revvâdîler

Abstract
In the VII. century (when the Muslim Arabs came to Azerbaijan), the Azerbaijani region was very difficult due to the wars between Sasanid, Byzantine and Khazars. There was chaos in the region during the arrival of Muslims in the region. During the period of Abu Bakr, the conquest of Iraq took place. In the period of Umar, the Muslim armies conquered the region rapidly by gaining victories every day, because of the reasons such as the problems of the Sasanid who could not bring large armies against Muslims. As a result of these conquests, the lands from Azerbaijan to Derbend were dominated by the Islamic state. Some of the rebellions in the Umayyad period were suppressed by the armies sent from the center. n order to achieve stability, the Abbasids began to emigrate to the Azerbaijani region the Yemeni tribes. Among these tribes, Ezd and Kinde have an important place. The second Abbasid caliph Abu Ja’far al-Mansur gave Tabriz and the surrounding area to manage Revvad al-Musanna, from the Ezd tribe. After this, Revvad and his sons developed other cities that they governed especially Tabriz and increased their security.

Keywords
The Conquest of Azerbaijan, Yemenis, Ezd, Rawwadid

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri