Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Namazın Terki Nedeniyle Çocuğun Dövülmesini İfade Eden Rivayetin Farklı Yorumlanması
(Interpreting the Narrative that expresses Meaning of the Beating of a Child for Abandoning Prayer )

Yazar : Tahsin KAZAN    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 109-149


Özet
Kavramlar, gönülde var olan manayı hedef kitleye aktarmak için birer araçtır. Metne dökülmüş maksadın iyi anlaşılması için metnin, yalın ve sade olması gerekir. Elbette metnin doğru anlaşılması için bu husus, tek başına yeterli değildir. Buradan hareketle metnin doğru anlaşılması için muhatabın da ciddi manada çaba sarf etmesi gerekir hususu, bir diğer önemli koşuldur. Bu husus, sözün kaynağı, sözlerini yeni bir düşünce ve yaşamı inşâ etmek gibi bir sâik ile söylemiş ise onun hayata bakış açısını ve sîretini de nazar-ı itibara almak gerekir. Ülkemizde kutsal metinlerin doğru anlaşılması için tartışmaların yapıldığı görülmektedir. Hadis metinlerinde tartışmalar daha çok onların sıhhati ve bağlayıcılığı üzerinde odaklanmaktadır. Tartışılan hadislerden biri de namaz kılmayan çocukların darb edilmesini ifade eden hadistir. Bu makalede hadisin isnâd ve metin açısından sıhhati detaylı olarak ele alınmayacak daha çok tartışmaların odak noktasını oluşturan darb maddesinin hangi anlamlarda kullanılmış olma ihtimali üzerinde durulacaktır. Bu çalışmada temel referansımız; Kur’an, Sünnet ve lügat kitapları olacaktır. Ayrıca bu çalışmayı, hadislerin doğru anlaşılması ve nihayetinde sahih din bilgisine sahip olunması için farklı bir okuma denemesi olarak da değerlendirmek mümkündür.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Namaz, Çocuk, Darb.

Abstract
Concepts are tools to transfer the meaning that exists in the hearts to the target audience. The text should be simple and pure to understand the purpose of the text. Of course, this is not enough for the correct understanding of the text. From this point of view, it is another important condition that the interlocutor must also make serious efforts to understand the text correctly. If the source of the word has been said to construct a new idea and life, then its point of view and attitude to life should also be taken into consideration. In our country, it is seen that debates have been made for the proper understanding of the sacred texts. The controversy in the hadith texts, which is the subject matter, is mostly on the source and bindingness of the hadiths. One of the hadiths discussed is the hadith that refers to the beating of children who do not pray. In this article the source of the hadith in terms of imputation and text will not be discussed in details, it will be tried to examine in what sense the beating subject could be used which is the focal point of the discussions. Our main references in this study are; Qur'an, Sunnah and word books. It is also possible to evaluate this study as a different reading attempt in order to have a good understanding of the hadiths and, ultimately, to have a precise knowledge of religion.

Keywords
Hadith, Prayer, Child, Beating.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri