Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Carl Brockelmann ve Kur'an'ın Kaynakları Hakkın-daki Şüphelerine Bir Eleştiri
(Carl Brockelman And Refutation For His Doubts Around The Qur'an )

Yazar : Yakut HAŞİMİ    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 19-43


Özet
Özet Carl Brockelmann alman kökenli bir oryantalisttir. 1285 h. 1868 m. Eylül ayında Almanya’nın Rostock şehrinde dünyaya geldi. Çok zeki dikkatli hızlı okumaya sahip ve mütalaa ve çalışması son derece ileri kişiliği ile dikkatleri üzerine çekmekteydi. Şarkiyatçı kimliğiyle ilim dünyasında tanınan Brockelmann kuran ve İslam tarihi etrafında birçok şüphe ortaya atmıştır. Şüphesiz kuranı kerim Allah’ın cc kitabıdır. Hiç şüphesiz Onu kendi tarafından resulüne indirmiştir. Ve onun kaynağı ilahi ve semavidir. Zira bunlar İslam’ın şartlarındandır. Allah’ın tevfiki ve hidayeti ile akıllı iki kimse onun üzerine yıkıcı ihtilafa düşmezler kanaatindeyiz. İşte bu kuran günümüze dek üzerinde hiçbir değişme olmaksızın gelmiştir. Allah onu kıyamete dek muhafaza edecektir. Fakat eskiden beri günümüzde de kuran etrafında devam etmekte olan şüphe ve iftiralar var olagelmiştir. Bu fikirleriyle insanları etkilemiş ve etkilemektedirler. Zanlarınca Allahlın kitabının önünü almak ve Allah’ın tevfikiyle imana cezp edilmiş kalpleri böylece şüpheye düşürmeyi zanlarınca hedefledikleri izlenimini vermektedir. Sadıkların tasdikleri ve yalancıların yalanlamalarıyla beraber onlar Allah’ın kitabındaki (Tevbe Suresi 32. Ayetteki " İnkârcılar hoşlanmasalar bile Allah nurunu kesin olarak tamamlayıcıdır.” ifadesini unuttukları manasını da İslam dünyasında terennüm ettiğine şahit olmaktayız. İşte bu şüphecilerden birisi de alman kökenli bir oryantalist Carl brockelmann’dır. O kuranın kaynağının Yahudi ve Hristiyan dinleri olduğu iddiasını ortaya atmıştır. Ayrıca Hz. Muhammed'e inan vahyi bir tür iç konuşma olarak lanse etmiştir. Carl brockelmann kendisi araplarla ilgili telifleri nedeniyle meşhur bir şahsiyet olması ve kitaplarına karşı soru işareti barındıran dikkatleri celbetmek maksadıyla araştımacı bu konuyu seçmiştir. Şüphelerin kuran etrafında olması sebebiyle de araştırmacı olarak bu meyanda çalışmamıza yoğunluk vermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Carl Brockelmann, Kur'an, Yorum

Abstract
Carl Brockelmann is an Orientalist of German origin. 1285 h.c., 1888 c.e., Germany's Rostock in September he was born in his city. Very intelligent, careful, fast-reading, Brockelmann was noted for his views and studies and his highly developed personality. Brockelmann, known in the world of Science for his orientalist identity, has revealed many doubts around the Quran and history of Islam. Surely the Qur'an is the book of Allah. No doubt he sent him down from his side to his messenger. And its source is divine and heavenly. Because they are Islam is one of the conditions. In our opinion, with the help and guidance of Allah, wise two people do not dispute over him. This Qur'an has come to this day without any change. God will protect him until the Day of Resurrection. However, there has been a continuing suspicion and slander that has continued around the Koran since then. They have influenced and influenced people with these ideas. According to their assumptions, they give the impression that they aim to destroy the book of Allah, and thus, with the help of Allah, they aim to doubt the hearts attracted to faith. Howbeit, the approval of the faithful, and the refutation of the liars, it is spoken in the Islamic world we have witnessed that they have forgotten the statement in the verse of Allah’s book “but Allah will not allow except that His Light should be perfected even though the disbelievers hate (it))” (Surah At-Taubah 32). One of those skeptics is Carl Brockelmann, an Orientalist of German origin. He asserted that the source of that Qur'an they were Jewish and Christian religions. Also sent in Muhammad is a kind of Revelation he touted it as an inner speech. The researcher chose this topic to emphasize the expressions of question mark about his books because Carl Brockelmann was famous for his publications on Arabs. We will try to concentrate our studies in this context as the suspicions are around the Qur'an, inşaallah.

Keywords
Keywords: Carl Brockelmann, Quran, Commentary.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri