Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlahi Hükmü Ortaya Çıkaran Unsurlar
(Revealıng The Dıvıne Provısıon of Features )

Yazar : Zeki Keskin    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 1-17


Özet
Dünyaya gönderilen ve Yüce yaratıcı tarafından belli bir amaç ve doğrultuda yaratılan insan elbetteki başıboş yaratılmamıştır. “İn-san, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanıyor?” (Kıyame: 75/36). Hz. Âdem (a.s.)’dan başlayan iyilik ve kötülük unsurları günümüze kadar süregelmiş ve kıyamete kadar da devam edecek-tir. İlahi hükme muhatap olupda itirazsız kabul eden peygamber-ler ve onların arkasından gelipte peygamberlerin davetine aynı şekilde “işittik ve itaat ettik” (Nur: 24/51) diyerek kabul edenler elbetteki nebiler ve resullerden sonra Allah (c.c.)’ın seçkin kulları olmuşlardır. Allah (c.c.)’ın hükümlerini ve resulünün sünnetini insanlara aktaran belli unsurlar vardır. İnsanların ilahi hükmü ka-tıksız ve sulandırılmamış bir şekilde almaları onların hem dün-yevi hemde uhrevi saadetleri için önemlidir. İlahi vahyi insanlara aktaran vasıtalar ne kadar sağlıklı ne kadar yaşamsal olarak vah-ye uygunsa aktarılan bilgilerin faydalı bir tepki alması da o oranda önemlidir. Allah (c.c.) ve Resulünden sonra insanlara ilahi kuralları aktaran “Ravi” kuralların uygulanma fetvasını veren “Müftü” ve Allah (c.c.)’ın hükmünü bildirip ve uygulayan yasama organı “Hâkim” (Kadı), ilahi vahyin sabit olmasına sebep olan ge-rekçe ise “Şahid” olarak ortaya çıkar.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kur’an, Vahiy, Peygamber, Ravi, Müftü, Hâkim, Şahid,

Abstract
Sent to the world and the human being created by the almighty Creator in a particular purpose and direction of course, it has not been created. "Does he think that he will be left empty?" (The re-surrection: 75/36). Starting from Hz. Adam (a.s.) the elements of good and evil continue until today and will continue until the re-surrection. Divine judgment interlocutor which is unacceptable and unacceptable prophets. and follow them in the same way to the invitation of the prophets “we heard and obeyed”( The light: 24/51) saying acceptors, of course, after the prophets and apostles They have become elite servants of God. There are certain ele-ments that transmit the judgments of God and the Sunnah of his messenger to people. It is important for people to take the divine provision in a pure and undiluted way for their worldly and other spiritual bliss. The more healthy the means of transmitting the divine revelation to humans, the more vital it is to the revelation. God and after the messenger of the divine rules that tell people “Narrative” the rules to be applied to a fatwa issued “Mufti” and God declare in the provision and implements the legislature “Jud-ge” (Muslim judge), the reason that the divine revelation is cons-tant “Witness” as it occurs.

Keywords
Key Words: Qur'an, Revelation, Prophet, Narrative, Mufti, Judge, Witness.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri