Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur’an’da "Ahsen’el-Hadis" (Sözün En Güzeli) Terkibinin Anlam Alanı
((The meaning field of the composition of the "ahsen'el-hadiht"(mors beautiful of word) in the Qur'an )

Yazar : Mukadder Ârif YÜKSEL    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 151-170


Özet
Söz, bir veya birkaç heceden oluşan anlamlı ses dizisidir. Güzel söz ise duyanda beğeni hissi oluşturan kelimedir. Gerçeği noksansız ifade eden söz doğru, kulağa hoş gelen ve beğenilen söz ise güzeldir. İnsanlara konuşma becerisi, Allah tarafından verilmiştir. Kur'an'da Allah'ın Âdem (a.s)'a bütün isimleri öğrettiği bildirilmektedir. İnsanlığa rehber olarak gönderilen Kur'an, Allah'ın kullarına sözel beyanıdır. Sözün en doğrusu ve en güzeli, Yüce Yaratıcı'nın kelâmı Kur’an-ı Kerim’dir zira Kur’an kendisini, sözlerin en güzeli (ahsen’el-hadis) olarak tanımlar. Allah’ın sözü ile beşer sözü mahiyet bakımından kıyas edilemez. İnsanlar, sadece aynı dili konuştuğu ve dilini bildiği kişilerle iletişim kurabilirken, Allah canlı cansız bütün mahlûkât ile konuşmaktadır. Söz, zihinde oluşur, dilde varlık kazanır, sıradan bir söz Kur’an-ı Kerim ve Hz. Peygamberin konuşma adabına ilişkin koyduğu kriterlere uygunluğu nispetinde değer kazanır. Temiz ve güzel söz, kaynaklarda kelime-i şahadet ya da kelime-i tevhid olarak adlandırılır. Bunlar, İslâm inancının temelidir. Bu da, Allah’ın birliğine, yüceliğine, eşi ve ortağı olmadığına, Hz. Muhammed’in Onun kulu ve elçisi olduğuna iman etmektir. Söz, gerçeği tam olarak ifade ediyorsa “doğru”, latif bir üslupla ifade ediliyorsa “güzel”, duyana ve dinleyene fayda sağlıyorsa “iyi”dir. Bu üç özelliği bir arada bulunduran söz ise “güzel söz” olma vasfını hak eder.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Kur’an, hadis, güzel söz, değer, anlam

Abstract
A word is a meaningful sequence of sounds consisting of one or more syllables. The beautiful word is the word that creates a sense of appreciation in the hearer. The word that expresses the truth without problems is true, and the word that sounds nice and admired is beautiful. The ability to speak to people has been given by Allah. It is stated in the Qur'an that Allah taught Adam (a.s) all names. The Qur'an, sent as a guide to humanity, is the verbal declaration of Allah to His servants. The most accurate and beautiful of the word, the word of the Almighty Creator is the Quran for the Qur'an defines itself as the most beautiful of words (ahsen’el-hadith). God's word and human word cannot be compared in terms of nature. While people can only communicate with people who speak the same language and people with whom he knows the language. God speaks to all living and inanimate creatures. The word is formed in the mind, gains in the language, any words are valuable to the extent that they comply with the speech criteria specified in the Qur'an and the hadiths.Clean and beautiful words, sources are called Word of shadat or Word of tawhid. They are the basis of Islamic faith. This is the unity of Allah, the glory, that no partner, to believe that Muhammad is His servant and messenger.If the word expresses the truth fully, it is “true”, If it is said in a nice style, “beautiful”, if it helps those who hear and listen “it is good. The word that combines these three features deserves to be a “good word”.

Keywords
Key Words: Quran, hadith, most beautiful of word, value, menaing,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri