Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Âlim-İdareci İlişkileri Bağlamında İzeddin b. Ab-disselâm
(İn The Context of Scholar-Administrator Relations Izzettin b. Abdisselâm )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2019
Sayı : 14
Sayfa : 173-190


Özet
Tarih boyunca idareciler toplumun maddi yapısında değişim ve dönüşüm gerçekleştirirken, manevi boyutunda da âlimler den destek alma ihtiyacı duymuşlardır. İdareciler, âlimlerin toplum-daki manevi otoritelerini kendi hukuksuzluklarına payanda yapmaktan da çekinmemişlerdir. Hatta zaman zaman meşru ol-mayan siyasi taleplerini âlimlerin üzerinden meşrulaştırmaya ça-lışmışlardır. Sultanlar kardeş kavgalarından düşmanla işbirliği yapmaya kadar bir dizi faaliyetlerinde İzzeddin b. Abdisselam ‘dan fetva almaya kalkışsa da muvaffak olamamışlardır. İdareci-leri eleştirmekten onları ikaz ve irşat etmekten çekinmemiş, yapmak istedikleri ekonomik yardımlara mesafeli durmaya özen göstermiştir. Vahyin kendisine yüklediği misyonun gereği ola-rak izzet, cesaret ve dürüstlükten taviz vermemiş, idarecileri de-netim ve etkisi altına alan ender âlimlerdendir. Sahip olduğu açık sözlülüğü sebebiyle idarecilerle bazı problemler yaşasa da bilgi-nin izzetini koruma da hassas davranmıştır. Vicdanını rahatsız eden görüşlerinden vazgeçerek bunların kamuoyuna ilan etmek-ten de rahatsızlık duymamıştır. Farklı din ve inançlara mensup insanların hukuklarının koruma-da da vahyin ortaya koyduğu ölçüler bağlamında hareket etmiş-tir. Toplumsal problemlere çözüm üretmede yetkinliğini ortaya koymuş hocalarından aldığı birikimle geliştirdiği hukuktaki amaçlılıkla ile ilgili fikirleri günümüzde de konuşulmaya devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Alim, idareci, vahiy, misyon, fetva

Abstract
Throughout history, administrators have been in need of support from scholars in the spiritual dimension while realizing change and transformation in the material structure of society. The admi-nistrators did not hesitate to make the spiritual authorities of the scholars in the society stand for their own lawlessness. They even tried to legitimize their unjust legitimate political demands from the scholars. Sultans in a series of activities from brother fights to cooperation with the enemy Izzeddin b. Abdisselam they tried to get a fatwa from Abdisselam, but they did not succeed. He did not hesitate to criticize the administrators and to warn them and he took care to keep his distance from the economic aid they wanted to do. He is one of the rare scholars who did not compromise the honor, courage and honesty of the revelation as a necessity of his mission. Due to his openness, he had some problems with the administrators, but he also acted in a sensitive way to protect the glory of information. In Addition did not he feel uncomfortable about giving up his views that disturbed his conscience and publi-cizing them. It has also acted within the context of revelation in protecting the laws of different relegions and beliefs His ideas about purposefulness in law, which he has developed with the help of his scholors who have proved their cempetence in creating solutions to social problems are still being discussed today.

Keywords
_Scholar, administrator, revelation, mission, fatwa

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri