Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ebu’l-Abbâs Sa‘leb’in “el-Mecâlis” Adlı Eserinde Kûfe Dil Ekolü ile İlgili Kullandığı Kavramlar
(Related Concepts Used By Ebu’l Abbas Saleb About the Kufa Language School in His Al-Majalis Boook )

Yazar : Ali Sevdi    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 71-107


Özet
ÖZET H. 291 yılında vefat eden Ebu’l-Abbâs Sa‘leb’in günümüze ulaşan en önemli çalışmalarında biri olarak kabul edilen “el-Mecâlis” adlı eseri Me‘ânî’l-Kur’ân, Arap grameri, şiir, lügat, deyim, ahbâr ve kavramlar gibi Arapça ilminin birçok nev‘ine örnekler teşkil edecek bilgilerle dolu ve içerik bakımından zengin olan bir eserdir. Makalede Ebu’l-Abbâs Sa‘leb’in el-Mecâlis adlı bu eserinde kullandığı Kûfe dil ekolü ile ilgili kavramlar incelenmiş ve şu sonuca varılmıştır: Ebu’l-Abbâs Sa‘leb eserinde bağımsız ve Basra ekolüne ait kavramları kullanmakla birlikte genelde temsilcisi olduğu Kûfe ekolünün, özelde ise el-Ferrâ’nın Me‘âni’l-Kur’ân adlı eserinde kullandığı terimleri tercih etmiştir. Bu terimlerin çoğu Basra ekolünün kullandığı kavramların gölgesinde kalmış olsa da edât, nesak ve cahd gibi terimler hâlâ dilciler tarafından kullanılmaktadır

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Ebu’l-Abbâs Sa‘leb, el-Mecâlis, Kavram, Kûfe Ekolü, Basra Ekolü.

Abstract
ABSTRACT Sa‘leb’s al-Mecâlis is considered as one of the most important works on Arabic language studies that subsequently offer rich contents and insights for researchers on Arabic grammar, dictionary, idioms, narratives, and concepts as well as on Me‘ânî'l-Qur'an [Translation of Qur’an]. This study concludes that Ebu'l-Abbâs Sa'leb generally employed a great number of concepts from scholars of Kufe school and particularly from the Al-Farra's work called 'Me'âni'l-Kur'ân'. However, it is observed that Sa'leb contiued to used few concepts of Basra school. Although most of these concepts have been overshadowed by the concepts used by the Basra school, terms such as editorial, nesak and jahd are still used by the linguists.

Keywords
Key Words: Ebu'l-Abbâs Sa‘leb, Al-Mecallis, Concept, Kufah School, Basra School

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri