Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tefsirlerde Hırsızlık Haddi
(Hadd of Theft in Commentary )

Yazar : Abdullah Özüçalışır    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 21-47


Özet
Bu çalışmamızda Kur’an’da Hırsızlık Haddi üzerinde duracağız. Mesafelerin kısaldığı, kıtalar ve şehirlerarasında iletişim ağlarının hızla kurulduğu, dünyanın küreselleştiği, dini, fikri ve mezhebi çatışmaların arttığı, herkesin kendi düşünce ve fikirlerini, bu iletişim araçlarıyla, toplumlara ve bireylere dayatmaya çalıştığı, kendi dışındaki fikir ve düşünceler hakkında yalan yanlış iddialar ortaya attığı şu teknoloji çağında böyle bir konu seçtik. İslam’ı ve Kur’an-ı karalamaya çalışan kimi çevreler, O’nu, insan haklarından uzak, kaba ve vahşi olarak göstermeye çalışmaktadırlar. Bizde işin hakikatinin böyle olmadığını, tam tersine toplumların ve bireylerin, huzur, mutluluk, can ve mal emniyetini sağlamak üzere bu caydırıcı cezanın konulduğuna inanıyoruz, bir nebze de olsa anlatmayı düşündük. Bu konuda öngörülen ceza, detaylı bir şekilde incelendiğinde görülecektir ki, hırsızlık haddi ile mal korunmuş muhafaza altına alınmıştır. Yapılan hırsızlık, gasp, kapkaççılık sonucu meydana gelen trafik kazalarına, bozulan aile yuvalarına, işlenen cinayetlere, yaralanmalara hemen hemen her gün televizyon ekranlarında, gazete manşetlerinde şahit olmaktayız. İşte bütün bu gerçekleri dilimiz döndüğünce anlatabilmek için bu konuyu seçtik. Önce kısaca Haddin tanımını yaptık. Had cezasını emreden maide Sûresinin38-39. Ayetleri hakkında âlimlerin yorumlarını incelemeye çalıştık. Allah’tan temennim çalışmanın başarılı ve faydalı olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Anahtar Kelimeler: Had, Hudud, hırsızlık, El Kesme, İslam Ceza Hukuku.

Abstract
In this work we will stop on the Theft Haddi in the Qur'an. We live in a time when distance times are decreasing, communities in the continents and cities are spreading rapidly, the world becomes global, and religious, intellectual and sectarian conflicts are growing.Everyone is trying to impose their own thoughts and ideas on these means of communication, on society and on individuals.We chose such a topic in the era of technology that everybody lied about false ideas and ideas outside of itself. Even those who are trying to scribble Islam and the Qur'an are trying to show it rough, savage and away from human rights.In fact, some environment who try to slander at Islam and the We believe that this is not the case, and on the contrary, we believe that society and individuals are putting this deterrent punishment for peace, happiness, safety of life and property.Qur'an are trying to show Him away from human rights, rough and savage.we thought we could tell a little more. The penalty foreseen in this matter, will be seen when examined in detail it is protected goods by the theft limit.We witness every day on television screens, newspaper headlines, traffic accidents that happen after theft, worsening family homes, murders committed, injuries.Here we have chosen this topic to tell all these facts as much as our language has returned. We briefly made the definition of frontier's before this subject was processed.We tried to examine the commentaries of the scholars about the verses of the Maide Sura, 38-39, which ordered the punishment of Hadd.I wish from Allah that this work will be useful.

Keywords
Key Words: Hadd, Frontier, theft, cutting hand, Islamic criminal law

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri