Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahmed Kuşeyrî Süheyl’in Müfessir Adlı Eseri Bağlamında Tefsir ve Müfessirin Önemi
(The Importance of Tafsir and The Interpreter ın The Context of Ahmad Kushayrî Suhayl's Work Called Al Mufassir )

Yazar : Muzaffer Marangozoğlu    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 15
Sayfa : 125-147


Özet
Bu makalede, Endenozyalı muasır bir yazar olan Ahmet Kuşeyrî Süheyl’in hayatı ve ilmi kişiliğine yer verilmiş; “Müfessir” adlı eseri tanıtılmış, bu eser bağlamında tefsir ve müfessir kavramları ele alınmıştır. Tefsir İlmi alanında telif edilen eserlerde, müfessir ile ilgili bilgiler çoğu kez dağınık bir şekilde ele alınırken “Müfessir” adlı eserinde Süheyl, bu bilgileri bir araya getirebilmeyi başarmış ve bu alanda müstakil bir eser ortaya koymuştur. Yazar, bu eserinde bir yandan tefsir, te’vil ve müfessiri ele alırken, tefsirde önemli yeri olan bazı müfessirleri tanıtmış, diğer yandan müfessirde bulunması gereken şartları geniş bir şekilde incelemiş, müfessirin takınması gereken âdâbı anlatmış ve son olarak müfessirin tefsir yaparken kullanması gereken kaynakları tanıtmıştır. Nitekim müfessirin nitelikleri ve adabının yanı sıra tefsir faaliyetini yürütürken kullanacağı kaynaklar önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Tefsir İlmi, Müfessir, Müfessirin Şartları, Müfessirin âdâbı, Müfessirin Kaynakları.

Abstract
In this article, the life and scientific personality of Ahmad Kushayrî Suhayl, a leading writer from Indonesia, is given; his work is introduced, the concepts of tafsir and mufassir (interpreter) are discussed in the context of his work “Al Mufassir”. While the information about the interpreter in the written works related to Tafsir (The science of commentary of the Quran) given in scattered form, the Indonesian contemporary writer Suhayl had succeeded in bringing these information together in its “Al Mufassir” work and created a detached work in this field. In this work, while the author dealing with tafsir, ta’vil (gloss) and mufassir (interpreter), he introduces some mufassirs who have an important place in Tafsir science on one hand, he examined the properties which a mufassir should have widely and described the decency which a mufassir should have and the manners should follow and finally, he introduced the resources and the works which the mufassir should use in making the tafsir on the other hand. As a matter of fact, besides the qualifications and manners of the mufassir, the resources to be used in conducting the tafsir activities are important.

Keywords
Science of Tafsir, Mufassir (interpreter), The Characteristic of the Mufassir, Mufassir’s Manner, Re

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri