İFDER 15

Hızlı Erişim


2020 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
7


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
0


Kabul oranı:
%100

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hakkı Batıl İle Örtmek
(Hide The Truth With The Wrong )

Yazar : Abdullah Özüçalışır    
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 1 - 30


Özet
Allah (c.c) Âdem (a.s)’ı yaratıp, meleklerin ona secde etmesini emretti. Tüm melekler secde ettiler. Ama cinlerden olan fakat meleklerin arasında bulunan şeytan, Âdem (a.s)’a secde etmedi. Allah (c.c) şeytanı lanetledi. Onu yücelttiği o yüce makamlardan indirdi. Şeytan Allah (c.c)’dan izin istedi. Kendisine mühlet ve intikam alma fırsatı verilmesini istedi. Bu izin ve mühlet Allah (c.c) tarafından kendisine verildi. İşte o dakikadan itibaren şeytan işe koyuldu. Allah’a “Sonra (pusu kurup) onlara önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım ve sen onların çoğunu şükreden (kimse)ler bulamayacaksın” dedi. İnsanları Allah’ın hak dininden uzaklaştırmak için her yola başvurdu. Bu uğurda şeytan için bütün yollar mubahtır. Yalan, hile aldatma, yanlış algılar oluşturma, hakkı batıl, batılı hak gösterme ve yalan yere yemin etme gibi birçok desiseye başvurdu. Ve halen başvurmaya devam etmektedir. Şeytanın hilelerinden bir tanesi de hakkı batıl ile örtmektir. Bu uğurda kendisi, zürriyeti ve ona tabi olan bütün avanelerini seferber etmektedir. Bu sayede insanları Allah’tan ve Allah’ın hak dininden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Ya da insanlar hakka uyduklarını zannederek batıla uymaktadırlar. Veya insanlar hakkı batıl batılı da hak olarak bilmeye başlar. Böylece şeytan da amacına ulaşmış olur. Bunu çok iyi bilen Allah (c.c) insanları Kur’an’da uyarmıştır. İnsanları şeytanın bu hilesine karşı dikkatli olmaya çağırmıştır. İnsanlara gönderdiği Resulleri ve onlarlar gönderdiği kitaplarında, hakkı batıl ile örtmemelerini emretmiştir. Biz de bu çalışmamızı, “hakkı batıl ile örtmek” diye isimlendirdik. Bu sayede şeytanın bu hilesine dikkat çekmeyi hedefledik. Allah’tan temennim faydalı olmasıdır.

Anahtar Kelimeler
Kur’an, Hak, Batıl, Örtmek, Şeytan, hile,

Abstract
Allah created Adam and commanded the angels to prostrate before him. All angels prostrated. But satan, one of the demons, but among the angels, did not prostrate himself. Allah wanted to be given time and revenge. Allah has given thid time to Satan. Thats when the devil set off. Satan said to Allah then ı will ambush them in front of them, behind them, their right and their left, and thou shalt not find many who thank tham. He set. Out to remove people fromthe true religion of Allah. İn this cause all paths are for the devil. Lying, cheating, cheating, creating false perceptions, the right supersition, the right to show the western right to lie and swear to the planning desisis. And he still applies. One of satans tricks is to cover the truthwith false. For this reason, he mobilizes his freedom and all his subordinates. In this wav, people are trying to get away from Allah and the true regilion of Allah. Or people are mistaken, bellieving they are true. And people begin to knov the truth as wrong and the wrong as right. Thus, the devil has achieved its purpose. We named this work as covering the truth with the wrong. In this way, We aimed to draw attention to this trick of satan. I ask Allah to be useful.

Keywords
Quran, Right, False, cover up, Satan, Truck,

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261251
Eposta : ifder.editor@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri