Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kur’ân’ın Mana ve Lafız Yönüyle Allah’a Nispeti
(The Attribution of the Quran to Allah in terms of Meaning and Words )

Yazar : Mehmet Seyid Gecit    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 17
Sayfa : 23-55


Özet
Kur’ân hem mana hem de lafız olarak ilahî bir kitaptır. Geliş şekli vahiy, ifadesi şifahi, kayda alınması da kitabidir. Kâinatı yaratıp yöneten Allah, insanlara yol gösterecek olan kitaplarını Hz. Cebrail vasıtasıyla peygamberlere, mensubu oldukları toplumlar tarafından kullanılan diller üzerine indirmiştir. Bu kitaplardan birisi de Kur’an-ı Kerim’dir. Son mesaj olan Kur’ân Hz. Peygamber’in dili olan Arapça ile gelmiştir. Dil, mana ve lafızlardan ibaret olunca Müslümanlar, her iki unsurun Allah’a aidiyetini kabul ederken, nuzûl sürecinde müşrikler, sonrasında ise bazı İslam dışı fırkalar, oryantalistler ve kimi teologlar Kur’ân etrafında bazı şüpheler ileri sürmüşlerdir. Bunlardan bazılarına göre, mana Allah’a, lafız ise ya Hz. Cibril veya Hz. Muhammed’e (s.a.s) aittir. Lafzın Allah’a nispet edilmemesi beraberinde birçok sorun getirecektir. Kur’ân’ın mevsukiyeti tartışılacak ve inananların imanları zedelenecektir. Kur’ân’ın, mana ve lafız yönüyle bir bütün olarak Allah’a nispeti birçok yönden müşahede edildiğinden şüphelerin izale edilmesi gerekmektedir. Bu bağlamda makalede mana ve lafzın Allah’a aidiyetini gösteren kavramlar ve Kur’ân’ın mana ve lafız yönüyle ilahî olduğuna ilişkin bazı argümanlar incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Kur’ân, kitap, mana, lafız, kırâat.

Abstract
The Qur’an is a divine book in terms of both meaning and discourse. Although it was sent orally, it is a written book as it was then arranged in a written form. Allah, who created and has been managing the universe, sent the books that will guide people through the Angel Gabriel to prophets in their own languages. The Qur’an, considered as the last message of Allah, was sent in Arabic, the language of the last prophet Mohammed. As a language is consisted of meaning and discourse, Muslims accept that both meaning and discourse in the Qur’an belong to Allah. However, polytheists urged some doubts regarding the Qur’an during sending down process, which were also claimed by some deviant sects, orientalists and some theologians afterwards. Some of these claims argue that while the meaning in the Qur’an belongs to Allah, the discourse is of either the Angel Gabriel or the last prophet Mohammed (pbuh). Not referencing discourse to Allah will result in many problems. The authenticity of the Qur’an will be disputed, and the faith of believers will be damaged. As the reference of the Qur’an to Allah in terms of both meaning and discourse as a whole has been witnessed in many respects, it is necessary to remove any related doubt. In this regard, this article discusses the concepts showing the belonging of meaning and discourse to Allah and some issues regarding the divineness of the Qur’an with respect to meaning and discourse.

Keywords
Qur’an, book, meaning, discourse, recitation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri