Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Mevzû Hadis Bilgisi Üzerine Tecrübi Bir Çalışma: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Örneği
(A Study of Theology Faculty Students' Knowledge of Fabricated Hadith: The Case of Eskisehir Osmangazi University Faculty of Theology )

Yazar : Mustafa Öztoprak  & Sema Dağcı  
Türü :
Baskı Yılı : 2020
Sayı : 16
Sayfa : 85-138


Özet
Günümüzde mevzû hadisler toplumun pek çok kesimi tarafından dinî bir nasmış gibi algılanmakta ve kullanılmaktadır. Bu durum, dinin sahîh kaynaklardan öğrenilmesine engel teşkil etmektedir. Çalışmanın amacı, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) İlahiyat Fakültesi örnekliğinde ilahiyat fakültelerinde okuyan öğrencilerin mevzû hadis algı ve bilgilerini analiz etmektir. Bu amaç doğrultusunda ilgili fakültenin hazırlık, bir, iki, üç ve dördüncü sınıflarından birer şube örneklem olarak seçilmiştir. Katılımcıların 18’i hazırlık, 10’u birinci sınıf, 70’i ikinci sınıf, 42’si üçüncü sınıf ve 31’i de dördüncü sınıfta öğrenim görmekte olup toplam 171 öğrenciye mevzû hadisle ilgili sorulardan oluşan bir anket uygulanmıştır. Öğrencilerin büyük bir kısmı İmam-Hatip Liselerinden mezun olarak İlahiyat Fakültesine gelmiştir. Çalışmada İmam Hatip Lisesinde alınan hadis eğitiminin İlahiyat Fakültesine etkisi ve gelinen seviyenin lisans eğitimiyle daha ileriye taşınıp taşınmadığı tespit edilecektir. Diğer taraftan, hadis öğretiminin lisans düzeyinde ikinci sınıfta başlamasıyla hazırlık ve birinci sınıflarla ikinci sınıf sonrası sürecin de kendi içinde karşılaştırması yapılacak, bu mukayese eksiklerin görülmesi ve gerekli tekliflerin oluşturulması için fikir verecektir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, mevzû hadis, uydurma rivayet, ilahiyat, Osmangazi Üniversitesi.

Abstract
Today, made-up hadiths are perceived by many segments of society as a religious order. This prevents religion from being learned from the right sources. The study aimed to analyze the made-up rumor information of students studying in theological faculties under the example of Eskisehir Osmangazi University (ESOGÜ) Faculty of Theology. For this purpose, the preparation of Osmangazi Theological Faculty was selected as an example of one branch from the first, two, three and fourth grades. 18 of the participants were studying in preparation, 10 in first grade, 70 in second grade, 42 in third grade and 31 in fourth grade, and a total of 171 students were asked questions about the fabricated rumor. Most of the students graduated from Imam Hatip and came to the Faculty of Theology. In the article, it will be determined whether the hadith education received in Imam Hatip has been influenced by the Faculty of Theology and whether the level reached has been carried further by undergraduate education. On the other hand, with the start of hadith teaching in the second grade at the undergraduate level, preparation and the second-grade process will be compared within another, and this comparison will give an idea to see the deficiencies and create the necessary proposals.

Keywords
Hadith, fabricated hadith, made-up rumor, theology, Osmangazi University.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri