Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Dinler ve Mezhepler Tarihine Bir Bakış
(An Overview to the History of Religions and Sects )

Yazar : Kâzım Mudîr Şâneçî   Çeviren  Şahin Ahmetoğlu
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 179-209


Özet
Bu çalışma İranlı bilim adamlarından K. M. Şaneçî’nin, M. C. Meşkur’un Ferheng-i Fırak-ı İslâmî isimli eserine yazmış olduğu ‘Mukaddime’ kısmının dilimize çevirisidir. Yazar çalışmasına öncelikle din, mezhep, Milel ve Nihal kavramlarının etimolojisini izah etmekle başlamıştır. Daha sonra İslam tarihinde tarih yazıcılığının ortaya çıktığı süreç anlatmaktadır. İslam tarihinin ilk dönemlerinde ortaya çıkan olaylar ve bunların akabinde fırkaların teşekkül etmesini vurgulayarak mezhepler tarihi yazıcılığının özelliklerinden bahsetmektedir. Tarih, coğrafya ve şehir tarihlerinin de İslam Mezhepleri Tarihi kaynaklarından olduğunu ifade eden müellif, bu konudaki çok sayıda eserin isimlerini ve yazarlarını belirtmektedir. Mezhepler Tarihi ve kaynakları hakkında önemli bilgiler içerdiğinden bu çalışmanın Türkçeye çevrilerek bilim dünyasına kazandırılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler
Din, mezhep, Milel ve Nihal, İslam tarihi, İslam mezhepleri tarihi.

Abstract
This study is the translation of ‘Introduction’ to M. J. Mashkour’s Farhang-e Firaq-e Islami by K. M. Shanechi, who is one of Iranian scholarships, into our language into our language. The author begins his study with explanation of the concepts religion, sect, Milal and Nihal. Then he explains the arising process of historiography in the history of Islam. He states the features of historiography on the history of the sects by emphasizing events in early Islamic history, subsequently, formation the divisions. Author mentions that history, geography and history of cities are from sources of the History of Sects, and he points out names and authors of most Works in this matter. Since it includes important information about the History of Sects, this study is aimed to introduce to the scientific world by translating into Turkish.

Keywords
Religion, sect, Milal and Nihal, Islamic history, the History of Islamic sects.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri