Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kütüb-i Sitte Özelinde Zemzem Hadislerinin Değerlendirilmesi
(An Evaluation of Zamzam Hadiths in Kutub al-Sitta )

Yazar : Mehmet Emin Şahin    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 17
Sayfa : 85-126


Özet
Zemzem, İslam târihinde zemzem, Müslümanlar için değerli kabul edilmiş ve kendisinden şifâ umulan bir su olmuştur. Allah Rasûlü’nün (s.a.v.) hadisleri içerisinde de Zemzem ile ilgili hadisler yer almıştır. Bu bağlamda Kütüb-i Sitte içerisinde Zemzem’le alakalı hadisler çalışmamıza konu edilmiştir. Hem Kütüb-i Sitte hem de diğer hadis kitablarında Zemzem’le alakalı birçok hadis vârid olmuştur. Çalışmamızda Kütüb-i Sitte içerisindeki hadisleri konularına göre tasnif ettikten sonra her konudan bir hadîs sened açısından incelemeye gayret edilecektir. Kaynaklardan hadisler tahriç edildikten sonra isnad değerlendirmesi yapılmış lafız farklılıkları ortaya konulmuştur. Her hadisin ilgili bölümde münteha, sened ve sıhhat gibi değerlendirilmesi yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Zemzem, râvî, tahriç, isnad.

Abstract
In the history of Islam, Zamzam has been considered valuable for Muslims and it has been thought that it has a healing feature. Some hadiths related to Zamzam are also included in the hadiths of our Prophet Muhammad (pbuh). In this context, the hadiths related to Zamzam in Kutub al-Sitta are the subject of this study. There are many hadiths related to Zamzam in both Kutub al-Sitta and other hadith books. In this study, after classifying the hadiths in Kutub al-Sitta according to their subjects, it will be tried to examine one hadith from every subject in terms of sanad. After the hadiths were extracted from the sources, the isnad evaluation was made and the differences were revealed. Each hadith has been evaluated in terms of muntaha, sanad and sihhat in the relevant section.

Keywords
Hadith, Zamzam, narrator, takhrij, isnad.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri