Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
0


Kabul oranı:
%100

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Hâkim et-Tirmizî ve Kitâbü’l-İhtiyâtât Adlı Eseri
(Hakim al-Tirmizi and His Work Kitab al-Ihtiyatat )

Yazar : Sedat Yıldırım  & Hüseyin Yıldız  
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 01-24


Özet
İslâm’ın Kur’an-ı Kerîm’den sonraki ikinci kaynağı hadislerdir. Hadislerin tedvin ve tasnif dönemi çalışmalarında bazı İslâm âlimleri hadislerin Hz. Peygamber’e (s.a.v.) aidiyetini tespit etmek için çalışmalar yaparken, bazıları hadislerin doğru anlaşılmasını sağlamak amacıyla eserler telif etmişlerdir. Bununla birlikte sonraki dönemlerde sadece hadîs sahasında değil birçok alanda eserler kaleme almıştır. “Hatmü’l-Evliyâ” kavramıyla ismi temayüz eden Hâkim et-Tirmizî (öl.320/932) de, tasavvuf alanında ön plana çıkmasıyla birlikte diğer İslâmi ilimlerle de ilgili eserler kaleme almış çok yönlü bir âlimdir. Bunun dışında yazmış olduğu eserlerle kendinden sonra gelen İslâm bilginlerini etkilemiş ve onlara fikirleriyle öncülük etmiştir. Hâkim et-Tirmizî’nin kaleme aldığı eserlerden birisi de hadis alanıyla ilgili Kitâbü’l-İhtiyâtât adlı eseridir. Bu çalışma da Hâkim et-Tirmizî’nin hem hayatı hem de Kitâbü’l-İhtiyâtât isimli eserinin genel tanıtımı yapılarak ilim dünyasına kazandırılması hedeflenmiştir.

Anahtar Kelimeler
Hadis, Hâkim et-Tirmiz, Kitâbü’l-ihtiyâtât, Hatmü’l-Evliyâ, Kur’an.

Abstract
The second source of Islam after the Qur'an is hadiths. While some Islamic scholars were working to determine the belonging of the hadiths to the Prophet (pbuh), some of them wrote works in order to ensure the correct understanding of the hadiths. However, the ulama who lived in the period when Islamic sciences were collected, wrote works not only in the field of hadith but also in many fields. Hâkim et- Tirmizî (d.320/932), whose name is prominent with the concept of "Hatmü'l-Evliyâ", is a versatile scholar who has also written works on other Islamic sciences, together with his prominence in the field of Sufism. Apart from this, he influenced the Islamic scholars who came after him with the works he wrote and led them with his ideas. One of the works written by on the science of hadith is Hakim al-Tirmizi's Kitab al-Ihtiyatat. This study aims to introduce the work of Hakim al-Tirmizi named Kitab al-Ihtiyatat and to bring it to the world of science.

Keywords
Hadith, Hakim al-Tirmizi, Kitab al-Ihtiyatat, Hatm al-Awliya, Qur’an.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri