Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tarihin Tanıklığına Başvurmada Bir Prototip: Fuat Sezgin
(A Prototype in Applying to the Testimony of History: Fuat Sezgin )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 45-66


Özet
İslam tarihinin farklı zamanlarında kırılmalar meydana gelmiştir. Fakat bütün bu kırılma ve bozulmaların arkasında toplumda yeniden yapılanmaya gidilmiştir. Bu ıslah faaliyetinin inşasında ilim adamları etkin rol oynamışlardır. Tarihte yaşanan bu sancıların ve etkileri sadece mevcut dönemle sınırlı kalmamış istikbalde de görülmüştür. Bugün yaşadığımız dünyada Müslümanların ilim dünyasına katkıları fazla değildir. Fakat bu sürecin böyle gideceği anlamına gelmez. İşte Fuat Sezgin burada devreye girerek “Müslümanların tarihteki tecrübeleri sayesinde yeni bir atılım yapmaları daima mümkündür. Bilim kimsenin tekelinde değildir evrenseldir.” der. Müslümanlar bilim tarihinde nasıl ileri gitmişlerse bugünde meydana gelen baskılara ve kuşatmaya karşı direnebilirler. İslâm bilim aykırılığının iddiasının arka planında sömürgecilik yatmaktadır. Yapılan sömürgeciliğin özel bir ayağı olan oryantalizm tahakküm mekanizmasının ideolojik arka planını oluşturmaktan ibarettir.

Anahtar Kelimeler
Bilim, Fuat Sezgin, din, toplum, kâinat.

Abstract
Fractures have occurred at different times in the history of Islam. But behind all these breakdowns and distortions, there has been restructuring in society. Scientists have played an active role in the construction of this correctional activity. These pains and their effects experienced in history have not only been limited to the current period but have also been seen in the future. In the world we live in today, the contribution of Muslims to the world of science is not much. But this does not mean that the process will go like this. That's where Fuat Sezgin comes in and says, “It is always possible for Muslims to make a new breakthrough thanks to their experience in history. Science is universal, which is not monopolized by anyone.” says. As Muslims have advanced in the history of science, they can resist the pressures and sieges that occur today. Colonialism is the background of the claim of the Islamic scientific contradiction. Orientalism, which is a special pillar of colonialism, consists in creating the ideological background of the mechanism of domination.

Keywords
Science, Fuat Sezgin, religion, society, universe.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri