Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Bağdat’ın Kâdî Kudâtı ve İslam Fıkhındaki Etkisi
(Baghdad's Qadi al-Qudat and Its Influence on Islamic Jurisprudence )

Yazar : Subhî Mahmasânî   Çeviren  Ercan Eser
Türü :
Baskı Yılı : 2021
Sayı : 18
Sayfa : 67-87


Özet
Irak eski zamandan beri özellikle Kufe re’y ehli ekolü (medrese) için bir merkez olmuştur (Eski zamanlardan beri Irak özellikle de Kufe). Bu ekolü sahabeden Abdullah b. Mes’ûd, Hammâd b. Ebî Süleymân, İmâm A’zam Ebû Hanîfe en-Nu’mân ve öğrencileri, özellikle bu makalenin konusu olan Ebû Yûsuf ve Muhammed eş-Şeybânî ve diğerleri olmak üzere birçokları bu ekolü te’sis etmiş, onun mensubu olarak fıkıh anlayışını yaymıştır.

Anahtar Kelimeler
Kâdî kudât, Ebu Yusuf, Kufe, re'y ehli, ekol.

Abstract
Since ancient times, Iraq has been a center especially for ahl ar-ra’y of the Kufa school (madrasa) (Since ancient times, Iraq especially Kufa). Abdullah b. Mas’ud, Hammad b. Abu Sulayman, Imam A’zam Abu Hanifa an-Nu’man and his students, especially Abu Yusuf and Muhammad ash-Shaybani and others, who are the subject of this article, established this school and spread the understanding of fiqh as its members.

Keywords
Qadi al-qudat, Abu Yusuf, Kufa, ahl ar-ra'y, echol.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri