Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arap Dilinde Hadisle İstişhad ve Şemseddin es-Sivâsî’nin Hallü Meâkıdi’l-Kavâid Adlı Eserinde İstişhad Edilen Hadislerin Tahlili
(Istishhad with Hadith in Arabic Language and Analysis of Hadiths Done Istishhad in Shams al-Din al-Sivasi's Hall Ma'aqid al-Qawaid )

Yazar : Bünyamin Arvasi    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 19
Sayfa : 103-115


Özet
İslamî İlimler çerçevesinde kaynak olarak ayetlerden sonra şüphesiz hadisler gelmektedir. Din alanında eser yazan müellifler doğal olarak ayetlerden sonra hadislerle delil getirmişlerdir. Bu prensip Arap Dili alanında eser veren müelliflerde de görülmektedir. Dilciler, ortaya koydukları dil kurallarını desteklemek ve teyit etmek amacıyla genel olarak ayet, hadis, şiir ve Arapların kelamı ile istişhâd etmişlerdir. Ancak önceki dil âlimleri, Hz. Peygamber’in (s.a.v) Arapların en fasihi ve beliği olmasına rağmen hadislerin manâ ile rivayetinden dolayı lafızlarının değişmiş olma ihtimalini göz önüne alarak ayet ve şiirlere nazaran hadislerle az istişhâd etmişlerdir. Fakat Arap Dili alanında yazılmış hemen her eserde az da olsa hadis ile istişhâd yönteminin uygulandığı söylenebilir. Bu çalışmada Arap Dilinde hadisle istişhâd meselesi ve Şemseddin es-Sivâsî ismiyle meşhur olan müellifimizin İbn Hişam en-Nahvî’nin Kavâ’idu’l-İ’râb adlı eserine şerh olarak yazdığı Hallü Meâkıdi’l-Kavâid adlı eserinde geçen hadisler, hadis usulü açısından ele alınacaktır.

Anahtar Kelimeler
Hadis, İstişhad, Tahriç, Arap, es-Sivâsî.

Abstract
Islamic sciences naturally brought evidence with hadiths after the verses. This principle is also seen in the authors who work in the field of Arabic Language. Linguists have also used verses, hadiths, poems and the words of the Arabs in order to support and confirm the language rules they have put forward. However, the previous language scholars made fewer comparisons with hadiths compared to verses and poems, considering the possibility that the wording of the hadiths may have changed due to the narration of the hadiths with meaning, even though the Prophet (pbuh) was the most eloquent and enlightened of the Arabs. However, it can be said that the method of hadith and istishhad is applied in almost every work written in the field of Arabic Language. In this study, Hall Ma’aqid al-Qawa’id, which our author, who is famous with the name Shams al-Din al-Siwasi, wrote as an annotation to Ibn Hisham al-Nahwi’s Qawa’id al-I’rab. The hadiths in his work will be discussed in terms of the hadith method.

Keywords
Hadith, istishhad, takhrij, Arab, al-Sivasi.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri