Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Menhec Umar bin el-Hattâb fi't-Teâmul maa't-Terki'n-Nebevî
(The Approach of Omar Ibn al-Khattab in Dealing with the Prophet’s Tark (Neglection of Some Matters) )

Yazar : Ahmad Al-Saadi    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 19
Sayfa : 31-49


Özet
Bu makalede Hz. Ömer’in Hz. Peygamberin yapmadığı, bundan dolayı da terk edilen sünnet şeklinde şöhret bulmuş meselelere karşı yaklaşımı incelenmeye çalışılmıştır. Makale Hz. Ömer’in bu mevzu ile alakalı sayılı içtihatlarını derlemiştir. Bu içtihatlar ışığında Hz. Peygamberin yapmadığı, yani terk ettiği her şeyin Ömer’in kendi nezdinde değerli olması ve zihninde kabul görmesinden hareketle takip ettiği metoda ulaşılmak istenmektedir. Makalenin giriş bölümünde terk meselesine usulcülerin genel olarak yaklaşımları ve Ömer’in de sünnetin hücciyetinden hareketle meseleye yaklaşımı incelenmiştir. Bu iki yaklaşımın açıklanmasıyla tercih edilen içtihatlara bir giriş yapılmak istenmiştir. Daha sonra da nebevi terk konusunda Ömer’in takip ettiği metodun kurallarını açıklamada yardımcı olacak yorumlara yer verilmiştir. Böylelikle Hz. Peygamberin her hangi bir fiili yapmayı terk etmesi, Ömer’in nazarında İslam şeriatında hüccet olarak kabul görüp görmeme sorusuna cevap aranmıştır. Bu bağlamda adı geçen makale konu ile ilgili birçok sonuca ulaşmıştır. Çıkan sonuçlardan en önemlisi, Nebevi Terk’in Hz. Ömer’e göre haram kılınması için zorunlu bir gerekçe olmayışıdır. Daha açık bir ifadeyle, Hz. Peygamberin muktezanın varlığı ile birlikte yapılmasını men etmediği fiillerin haram olmayışıdır.

Anahtar Kelimeler
Terk edilen sünnet, fıkıh usulü, bid’at, terkin hücciyeti.

Abstract
This research presents a vision about the approach of Omar Ibn Al-Khattab, may God be pleased with him, of what was commonly called the Tark Sunnah (the Sunnah of Prophet's Neglection of some matters), where he collected a number of his interpretations related to this aspect, to conclude through them the approach it refers to, out of what was stable in his mind, and most likely to him in everything that the Messenger of God, peace and blessings be upon him, neglected. The research began with the clarification of the opinion of the fundamentalists in general on the issue of Tark, and the opinion of Umar - may God be pleased with him - in general on the authority of the Sunnah, so that these two introductions would be an entry to the selected jurisprudence, and then comment on them to help reach the results that clarify the rules of his vision of the prophetic Tark. That is: Is the Prophet's, may God bless him and grant him peace, neglection by itself for an act considered to be an argument in the Sharia in the opinion of Al-Faruq? The research reached several results, the most important of which are: that the Prophet's neglection by itself does not necessitate the prohibition according to Omar Ibn Al-Khattab, I mean the prohibition of doing what the Prophet, may God bless him and grant him peace, neglected with the necessity and the absence of the impediment.

Keywords
Tark Sunnah, principles of jurisprudence, heresy, authenticity of the tark.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri