Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Buhârî’nin et-Tarîhu’l-Kebîr’inde Rivayet Ettiği Hadislerle İlgili Dârekutnî’nin İlzamları
(The Corrections of al-Daraqutni Related to the Narrated Hadiths in al-Tarikh al-Kabir of al-Bukhari )

Yazar : Faysal Ahmad    
Türü :
Baskı Yılı : 2022
Sayı : 19
Sayfa : 77-102


Özet
Buhârî ve Müslim’in şartlarına göre tashih meselesi, birçok hadis hafızının önem verdiği hadis meselelerindendir. Dârekutnî de bu konuda ilk eser telif edenlerdendir. Yazdığı esere el-İlzâmât ismini vermiş ve bu başlık ile Buhârî’ye bir nevi şöyle ilzamda bulunmuştur: Aynı raviden nakledilen hadislerden birini alıp diğer/diğerlerini almamak el-İlzamat’ın değerlendirmesi kapsamındadır. Dârekutnî’nin söz konusu eseri el-Müstedrek ale’s-Sahîhayn ayarında olmakla birlikte Buhârî ve Müslim'i bu anlamda ilzam eden yetmiş meseleyi ihtiva etmektedir. Buhârî'nin bu ilzamlar karşısındaki duruşuna binaen çalışmamızda, et-Tarihu’l-Kebîr’de tahriç edilen ve el-İlzâmât’a konu edilen hadisleri araştırıp gerekli tahriç ve tespitlerle Buharî ve Darekutnî’nin sıhhat şartlarını da değerlendirerek, Buharî’nin bazı hadisleri et-Tarihu’l-Kebîr’de rivayet ettiği halde Sahîh’inde niçin rivayet etmediği incelenecektir. Bu sebeple çalışmamızın çerçevesini Buhârî’nin et-Tarih-i Kebir’inde tahriç ettiği hadisler hakkında Darekutnî'nin ilzamları şeklinde belirledik. Çalışmamız el-İlzâmât’taki rivayetleri kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Hadîs, Buhârî, Dârekutnî, ilzâm, tashih.

Abstract
According to the conditions of al-Bukhari and Muslim, the issue of correction is one of the hadith issues that many hadiths care about. al-Daraqutni is one of the first copyrighted works in this regard. He named the work he wrote al-Ilzamat and explained to al-Bukhari with this title: It is within the scope of al-Ilzamat's evaluation not to take one of the hadiths transplanted from the same Ravi and not to take the others/others. Daraqutni in his book al-Ilzamat which serves as Mustadrak ala al-Sahihayn and contains seventy issues that preached al-Bukhari and Muslim in this sense. In this study, we are the importance of the determination of stance against these ilzams, we investigated the irritated hadiths in al-Tarikh al-Kabir and evaluated the health conditions of al-Bukhari and al-Daraqutni with the necessary irritations and determinations, and examined why al-Bukhari did not tell his al-Sahih even though some of his hadiths were rumored in al-Tarikh al-Kabir. Our study covers the narratives in al-Ilzamat.

Keywords
Hadith, al-Bukhari, al-Daraqutni, ilzam, tashih.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri