Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Toplumsal Kalkınmada Bilginin ve Kültürün İmkânları Boyutunun İncelenmesi
(An Examination on Dimension of Informational and Cultural Opportunities in Social Development )

Yazar : Zeki Tan    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 2
Sayfa : 99-142


Özet
İnsanın fıtraten toplum içinde yaşaması vazgeçilmez bir gerekliliktir. Sahip olduğu bu vazgeçilmez gereklilik toplumsal sürecin devamını sağlar. Bugün kalkınma ekonomisi iktisadın en önemli konularından birini oluşturmaktadır. Kalkınma halkın bütünüyle refahını sağlamak ve ülkenin savunma ihtiyaçlarını gidermek amacıyla iktisadi bakımdan güçlenmesi şeklinde ifade edilir. Müslüman bir toplumda bilgi kalkınmaya içerik ve istikamet vermek bakımından etki eder. Dinin ve bilginin şekillendirdiği toplumda hem maddi hem de manevi yönüyle bir bütün olarak gerçekleşebilir. Geçmişte toplumda servetin kaynağı kas gücüydü, fakat günümüzde bu tamamen bilgi olarak kendini göstermektedir. Tarihi süreçte de kurulan medeniyette asıl mayanın Kur’an’ın “ilmi zihniyeti” olduğu aşikârdır. Bu zihniyet tarihi süreçte hep bilgiyi ve ahlâkı öncelememiz gerektiğini bize anlatır. Bilgiyi “ilk öncelik” haline getirenlerin çağlarını okuma imkânına kavuşacağı muhakkaktır. Bilginin de ancak “özgür” bir ortamda üretilebileceği izahtan varestedir. Özgür ortamda üretilen bilgi çalışma ahlâkını motive edecek, bunun neticesinde insanların “ibadet neşvesi” içinde çalışmaları gerçekleşecektir.

Anahtar Kelimeler
Toplum, din, insan, bilgi, ahlâk, özgürlük.

Abstract
Living of human is indispensable requirement as a naturally in the community. This an indispensable requirement provides to have more social process. Today, development, economy, economics is one of the most important issues. Development is expressed as to ensure the welfare of all people and respect the country's defense needs to address the economic empowerment. In a Muslim society, information has an effect in terms of development, content and direction. Religion and society shaped by knowledge, both material and spiritual aspects as a whole can take place. In the past, muscle strength was a source of wealth in society, but today, it shows itself as a completely information. In the history of civilization, the original yeast process established in the Quran "scientific mentality" that is obvious. This mentality always tells us that knowledge and ethics must be always put to the fore in the historical process. People who brought into information "first priority", no doubt will have the opportunity to read their living age. It requires no explanation that knowledge can be produced by an “free” environment information generated in the free environment motivates moral values, as a result, people's "worship joy" takes place in the work.

Keywords
Society, religion, human, knowledge, morality, freedom.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri