Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Risalet Döneminde Savaşın Meşruiyetine İlişkin Bir Rivayet
(A Report on Legitimacy of War in the Period Prophethood )

Yazar : Cafer Acar    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 249-290


Özet
Risalet Dönemi savaşlarının temel saikleri çok konuşulmuştur. Siyer kaynaklarımızda, savaş sebepleri ile ilgili yeteri kadar veri mevcuttur. Bu durum, siyer ve tarih ilminin önemli bir kaynağı olan hadis literatürü için de geçerlidir. Bu çerçevede makalemizde, Hz. Peygamber’e nispet edilen “İnsanlarla la ilahe illallah deyinceye kadar savaşmakla emrolundum” rivayeti incelenmiştir. Rivayet, hem Risalet dönemini hem de günümüze kadar gelen süreçte, Müslümanların savaş algısını yansıtan bir haber olarak değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda; rivayetin, savaşların sebebini değil, meşru çerçevede başlamış bir savaşın sürecini ve sınırını belirten bir rivayet olarak değerlendirilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Hadis, rivayet, kıtal, müşrik, Ehl-i Kitap.

Abstract
The fundamental incentives of the wars during the prophethood have been widely talked about. There are enough data for such wars both in our biographic sources of the Prophet and in the hadith literature which is a significant source for the disciplines of Prophetic Biography and History. Within this regard, the saying that “I have been ordered to fight the people till they say: ‘There is no God but Allah’” which has been ascribed to the Prophet is investigated in this article. This riwayat has been regarded in the sense of a re-port, reflecting Muslim people’s concept of war both during the prophethood and for the period since then. As a result, it has been understood that this report must be evaluated not as proposing the reasons to fight but as delineating the course and limit of a war that commences within a legitimate frame.

Keywords
Hadith, report, war, polytheist, People of the Book.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri