Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Maturidiliğin Yayılışı (V-VII. Yüzyıllar)
(The Expansion of Maturidiyya (V-VII. Centuries) )

Yazar : Hâdî Vekîlî - Enîse Sâdat Hüseynî Şerîf   Çeviren  Şahin Ahmetoğlu
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 307-320


Özet
Doğu Hanefîliğinin kelâmî yönü olan Mâturîdîliğin Hicri IV. asırda ortaya çıkışı, Eş‘arîliğin ortaya çıkışı ile aynı döneme rastlamaktadır. Mâturîdîlik hakkındaki çalışmalar onun tüm yönlerini kapsamamaktadır, hatta daha çok inanç ve görüşlerinin eleştirisini ele almaktadır. Bununla birlikte Mâturîdîliğin inançları, görüşleri ve diğer mezheplerle olan benzerlikleri ve farklılıkları bu çalışmanın odak merkezi değildir. Çalışmada daha çok Mâturîdîliğin tarihçiler ile Milel ve Nihal yazarlarınca nasıl tanıtıldığına, tarihi bakımdan ortaya çıkışına, coğrafi yayılışına, zamanla merkez ve batı bölgelerinde nasıl genişlediğine dikkat çekilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Ehl-i Sünnet, Hanefîlik, Mâturîdîlik, Horasan, Mâverâünnehir, Selçuklular.

Abstract
Emerging Maturidiyya which is theological aspect of the eastern Hanafiyya in fourth century of the Hegira coincides with emerging Ash’ariyya. Studies on Maturidiyya do not include in its all aspects, insomuch that, mainly deal with the critique of its beliefs and views. Nevertheless, beliefs and views of Maturidiyya and its similarities and differences to the other sects are not focal center of this paper. In the study it is more pointed out how Maturidiyya has been introduced by historians and writers of Milal and Nihal, emerging historically, expansion geographically, how it extended by and by in the central and the western areas.

Keywords
Sunni Islam, Hanafiyya, Maturidiyya, Khorasan, Transoxiana, Seljuq dynasty.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri