Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Kâdî Beyzâvî Tefsirinde Teşbih Sanatı
(The Art of Simile in Qadi Baydawi's Tafsir )

Yazar : Süleyman Gür    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 153-182


Özet
İslam tarihindeki önemli belâğî tefsirlerden biri de Kâzî Beyzâvî’nin Envâru’t-Tenzîl ve Esrâru’t-Te’vîl adlı tefsiridir. O, bu eserinde birçok belâgat konusuna yer vermekle birlikte “teşbih” sanatına özel bir ilgi göstermektedir. Çok sayıda beyit ve özdeyişle de istişhâd ederek söz konusu sanatın Kurân-ı Kerîm’de yaygın olarak kullanılan türlerine işaret etmekte, mürekkep, müfred ve temsili teşbihler hakkında önemli açıklamalar yapmaktadır. Teşbihin hazfedilen rükünlerini takdir etmeye çalışmakta, iki tarafında da (müşebbeh, müşebbehün bih) bulunması gereken ve tespiti oldukça güç olan ortak vasfın belirlenmesi noktasında dikkate değer vecihler zikretmektedir. Müfessirimiz bazı ayetleri birbiriyle mukayese ederek ve şiirlerden de faydalanarak, teşbih ve istiare arasındaki farklara da temas etmektedir.

Anahtar Kelimeler
Beyzâvî, Kur’ân, tefsir, belâgat, teşbih.

Abstract
One of the important rhetorical tafsirs in Islamic history is Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta’wil by Qadi Baydawi. He covered many eloquence subjects in this tafsir and shows a special interest in "simile" art. He brought evidence by numerous verses and aphorism and pointed to the type of similes are widely used in the Quran. Then he made important explanations about singular and plural forms of similes and tried to uncover the hidden elements of analogy. He also mentions about the important ideas for determining a common attribute which must be present on both sides and which is very difficult to identify. Our commentator contacts the differences between simile and metaphor through comparing some verses with each other and using poetry.

Keywords
Baydawi, Quran, tafsir, rhetoric, simile.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri