Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Poetika (Şiir) Üzerine Küçük Şerh
(Short Commentary on the Poetics )

Yazar : İbn Rüşd   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 35-41


Özet
Klasik mantıkta Şiir kitapları poetik zihnin çalışma biçimini ele alır. Bu alanda telif edilen ilk kitap Aristoteles’in Poetika’sıdır. Meşşâî felsefe geleneğinde Aristoteles’in bu eseri üzerine de farklı filozoflarca şerhler yazılmıştır. İbn Rüşd, Aristoteles’in farklı eserleri üzerine cevâmi’, telhîs ve tefsîr şeklinde üç tarzda çalışmalar kaleme almıştır. Cevâmi’u Kitâbi’ş-Şi’r adlı bu eser, Aristoteles’in Poetika’sının küçük şerhidir. Bu eser klasik telif tarzlarından biri olan küçük şerhe güzel bir örnektir.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, İbn Rüşd, Kitâbu’ş-Şi‘r, küçük şerh, şiirsel sözler.

Abstract
Books of al-Shi‘r in classical logic handle working style of poetical mind. The first book written in this area is Aristotle’s Poetics. Commentaries were written by different philosophers on this book too in Peripatetic tradition. Ibn Rushd wrote commentaries on Aristotle’s different works in three styles as jawâmi’, talkhîs and tafsîr. The work named Jawamiu Kitab al-Shi‘r is short commentary on Aristotle’s Poetics. This work is a good example of short commentary that is one of the classical writing styles.

Keywords
Aristotle, Ibn Rushd, Kitâb al-Shi‘r, short commentary, poetic statements.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri