Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Klasik Felsefede Değerlerin Teolojik, Metafizik ve Bilimsel Açıdan Konumu
(Status of Values as to Theological, Metaphysical and Scientific in the Classical Philosophy )

Yazar : İlyas Altuner    
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 87-102


Özet
Değerlerin ilişkili olduğu alanlar, inanç ve düşüncenin sistematik hâle gelmesinden önce belirgin bir şekilde ortaya çıkmamıştı. Çünkü eski medeniyetlerde bütün bu alanlar birlik içindeydiler ve ayrılmaz bir bütün olarak kendilerini açığa vurmaktaydılar. Biz bu yazıda sistematik dönemde ortaya çıkan ayrışmaların teoloji, metafizik ve bilim açısından nasıl bir değerler felsefesi yani siyaset, ahlâk ve hukuk normu ortaya koyduğunu göstermeye çalışacağız.

Anahtar Kelimeler
Değerler felsefesi, teoloji, metafizik, bilim, ahlâk, hukuk, siyaset.

Abstract
Fields related to values had yet not come out before belief and thought have been systematic. Because, in ancient civilizations, all of these fields were in unity and they had been disclosing holistically. We try to show that disintegrations in systematic period present how a philosophy of values, that is, the norms of politics, morals and law in terms of theology, metaphysics and science.

Keywords
Philosophy of valuees, theology, metaphysics, science, ethics, law, politics.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri