Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Metafizik Üzerine Büyük Şerh: Lambda Kitabı, Giriş
(Long Commentary on the Metaphysics: The Book Lambda, Proemium )

Yazar : İbn Rüşd   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2014
Sayı : 3
Sayfa : 11-34


Özet
Ortaçağ’ın en büyük Aristoteles yorumcusu olarak kabul edilen İbn Rüşd, büyük filozofun hemen hemen bütün eserlerine küçük, orta ve büyük olmak üzere üç şekilde şerh yazmıştır. Bu şerhler erken dönemde İbranice ve Latinceye çevrilmiş ve hem Ortaçağ Avrupa felsefesini hem de Yahudi düşüncesini derinden etkilemiştir. Batıda İbn Rüşd’ün etkisi, İbn Rüşdçülük akımı altında bütün Avrupayı sarmıştur. Elinizdeki metin, Metafizik eserine yazılan büyük şerhin Lambda Kitabına, bu eserin her bir bölümünün içeriğini anlatan bir Giriş olarak yazılmıştır. İbn Rüşd başlarda Aleksandros’a göre eseri özetlediğini söylese de, Giriş’in sonunda bu eseri Nikolaos Damaskenos’a göre düzenlediğini belirtmektedir. Giriş’te Zeta (Zây) Kitabıyla birlikte Üpsilon (Vâv) Kitabından bahsedilmesine karşın, Metafizik’te böyle bir kitap yoktur. Bunun, Epsilon Kitabıyla karıştırılmış olabileceğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler
Aristoteles, Aleksandros, metafizik, şerh, varlık, ilke, sorun.

Abstract
Averroes, who is accepted the greatest commentator of Aristotle in the Midle Ages, has written commentaries on almost all works of the great philosopher in three manners at short, middle and long. These commentaries have been translated into Hebrew and Latin in early period, and have influenced deeply both Middle Ages European philosophy and Jewish thought. In the West, Averroes’ influence has pervaded the whole Europe under the name of Averroism. The present text has been composed of a Proemium, which explains the content of every book of this work, to the Book Lambda of long commentary written on the Metaphysics. Averroes, in the beginning, though told that he had summarized the work in accordance with Alexander, at the end of Proemium he stated that he had arranged the work according to Nicolaus of Damascus. In spite of mentioned the Book Upsilon (Waw) with together the Book Zeta (Zay), there is no such a book in Metaphysics. We think this may have been confused with the Book Epsilon.

Keywords
Aristotle, Alexander, metaphysics, commentary, being, principle, problem.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri