Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arapça ile Türkçe Arasındaki Temel Farklılıklar
(Basic Differences between Turkish and Arabic Languages )

Yazar : Cemal Işık    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 119-146


Özet
Dilin anlaşılması için kelimelerin sözlük anlamlarını bilmek yeterli değildir. Bununla birlikte kelimelerin cümle içinde yaşadıkları değişikliklerin ve ögelerin dizilişinin de bilinmesi gerekir. Kelimeyi bilmekle cümleyi anlamak birbirlerinden ayrı iki dilbilim disiplinidir. Kelimenin kökeni, türetilmesi ve çekimine morfoloji/sarf, sözcüklerin cümle içinde dizilişi, temel ve yan ögelerin yerli yerinde kullanılmasına ise dilbilgisi/nahiv denir. Dil öğretiminde gözetilmesi gereken de sözdizim açısından dillerin incelenmesi ve aralarındaki benzer ve farklı yönlerin tespit edilmesidir Anadil/hedef dil kavramları dilbilim alanının önemli kavramlarıdır. Anadilin gramer yapısı doğru bir şekilde öğrenilmeden hedef dili öğrenmek külfetli bir iştir. Anadilden hareketle hedef dilin öğrenilmesi, diller arasında mevcut farklılıkların tespiti ile mümkündür. Bunun için Arapça ile Türkçe arasında en belirgin farkların kronolojik olarak ortaya konması önem arz etmektedir. Bu çalışmada, örnekleme yöntemiyle Arapça ve Türkçe’nin gramerlerindeki temel farklılıklar ortaya konulmaya çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Gramer, morfoloji, Arapça, Türkçe, temel farklılık, karşılaştırma.

Abstract
To understand the language, knowing the denotation of words is not enough. Together with this, it is require to know the changes of the words in sentences and orders of the sentence elements. Knowing the denotation and understanding the sentence are two different disciplines of linguistics. The origin of the word, it’s derivation and inflects are called morphology/sarf, the order of the sentence elements in a sentence, proper use of basic and side elements are called grammar/nahiv. In language teaching, examination of languages and identifing similar and different sides between each other in terms of syntax are should be considered. Target language notions are important concepts of liguistics. Without teaching grammar of native language thorougly, teaching the target language is a difficult task. Starting with the native language, learning the target language is possible through identifing major differences between the languages. So, it is important that revealing the the most obvious differences between Turkish and Arabic chronologically. In this study, it is going to be tried to reveal the basic differences between Turkish and Arabic grammar through sampling method.

Keywords
Grammar, morphology, Arabic, Turkish, basic differences, comparison.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri