Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Semantik Analiz Yöntemi Açısından 'Tevâtür' Kavramı
(The Concept 'Rumor' in terms of Semantic Analysis Method )

Yazar : Osman Bayraktutan    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 99-119


Özet
Neredeyse bütün kavramlar, tarihî süreç içerisinde anlam daralması, anlam genişlemesi ve anlam kayması gibi birçok değişime uğrayabilmektedir. Bu durum dikkate alınmadan, ilk dönem eserlerinde kullanılmış olan kavramların, lafızları aynı olsa da, terim anlamları çoğu zaman farklı yaklaşımlar ve ihtiyaçlar sebebiyle değişebilmektedir. Biz de bu çerçevede öncelikle ‘tevâtür’ kelimesinin anlam tahlilini yapıp, hangi anlamlarda kullanıldığını ve leksikografik anlamıyla uyum gösterip göstermediğini göz önüne sereceğiz. Tevâtür kelimesinin yakın anlamlılarını ve zıt anlamlılarını da vererek bu kavramın anlamsal çerçevesini çizmiş olacağız.

Anahtar Kelimeler
Tevâtür, sahih, meşhûr, şâz, zarûrî bilgi, nazarî bilgi.

Abstract
Almost whole concepts might undergo various changings within the historical process, such as semantic restriction, extension and shift. Without considering this case, terminological meanings of the concepts, although their utterances are the same, used early works might change because of different approaches and needs. We will first analyze the word ‘rumor’, afterword will reveal in which meanings it is used and whether is applicable for its lexicographic meaning. Giving homoionym and and antonymous words of the rumor, we will be set the framework of this concept.

Keywords
Rumor, authentic, famed, exceptional, essential knowledge, theoretical knowledge.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri