İFDER 15

Hızlı Erişim


2020 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
7


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%87

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Ahkâm Hadis Kitaplarında Rivayetlere Yer Verme Şekilleri
(The Method of the Rumors in the Books of Judgment Hadiths )

Yazar : Mustafa Öztoprak    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 31-54


Özet
Hadisleri anlama çabaları ilk dönemlerden itibaren yapılmaktadır. İlk dönemlerde hadisin anlaşılmasına fıkhu’l-hadîs denirken daha sonraki süreçte özellikle yazılan eserlere ahkâm hadisi ifadesini kullanılmaktadır. Ahkâm hadisleri çalışmaları belirli özellikler taşıyan eserlerdir. Bu özellikler, isnat ve metin dengesi içerisinde onlarca maddeyi içermektedir. Rivayete yer verme şekilleri de bunlardandır. Her bir âlim kendi metodu çerçevesinde eserine aldığı rivayetleri ayrı ayrı incelemeye tabi tutmuştur. Söz konusu usuller rivayetleri daha iyi anlama adına yapılan faaliyetlerdir. Farklı zaman ve zeminlerde yaşamış âlimlerin rivayetlere yer verme usullerini tespit etmek ahkâm hadislerini anlamada yar-dımcı olacaktır. Onların eserlerinde uyguladığı metotların ortak ve farklı yönleri ortaya çıkarılacaktır. Makalede söz konusu âlimlerin eserleri üzerinden karşılaştırmalı inceleme neticesinde ortak noktalar tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu araştırmada, ahkâm hadisleri çalışmalarında dikkate alınan rivayete yer verme şekillerinde ortak noktaların neler olduğu ve farklılıkları oluşturan sebeplerin nelerden meydana geldiği belirlenmeye çalışılacaktır.

Anahtar Kelimeler
Ahkâm, hadis, rivayet, metot, yaklaşım..

Abstract
Understanding the efforts of the hadiths are from the earliest times. Understanding of the fiqh al-hadith after hadith said to the first period, the process works especially written statement judgments used in the hadith. Specific features that work with the hadiths of Allah artifacts. These features are attributed to the substance and include dozens of text in the balance. Do not place the rumors of this material in forms. The work of scholars within the framework of their own narrative of each method separately kept under review. These are activities performed on behalf of a better understanding of narrative procedures. Different time and place-making procedures of soils to determine the canon lived in the hadith narrations scholars will help you to understand. Their commonalities and differences in the methods applied will be enacted in the works. Article, through the works of such scholars as a result of a comparative study tried to determine common points. In this study, making judgments hadith studies taken into account in the forms of narration, what are the common points and differences, that in the attempt to determine what reasons.

Keywords
Judgment, hadith, rumor, method, approach.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2261314 Faks :+90 476 2261251
Eposta : ifder.editor@hotmail.com

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri