Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nde Kayıtlı Din Psikolojisi ile İlgili Kaynaklar (1925-2013) Üzerine Bibliyografik Bir Araştırma
(A Bibliographic Research on the Psychology of Religion Resources (1925-2013) in National Library of Scotland )

Yazar : Mustafa Koç    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 5
Sayfa : 181-220


Özet
Literatür tarama modelinin kullanıldığı bu araştırma, 1925-2013 yılları arasında İskoçya Ulusal Kütüphanesi’nde din psikolojisi alanıyla ilişkili çeşitli alt araştırma konularında kayıtlı kaynakları detaylı olarak tanıtmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada, Birleşik Krallık sınırları içerisinde yer alan İskoçya’nın ulusal kütüphanesi’ne kayıtlı olan kaynakların ‘(a) din psikolojisi, (b) din ve psikoloji, (c) dinsel deneyim, (d) dua ve ibadet psikolojisi, (e) dinsel motivasyon, (f) dinsel gelişim, (g) dinsel fundemantalizm, (h) dindarlık ve dinsel tutumlar, (i) sufizm ve mistisizm psikolojisi’ konularına göre sınıflandırılarak bibliyografik nitelemeleri yapılmıştır. Taranan kaynaklar, bu çalışmaya özgü bir bibliyografik format kullanılarak yazılmıştır. Sonuç olarak makalede, (i) yukarıda adı geçen alanlarda toplamda 203 kaynağın detay bibliyografik bilgileri yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler
İskoçya Ulusal Kütüphanesi, din psikolojisi, bibliyografya, literatür tarama modeli, alt araş tırma konuları.

Abstract
This research, using literature survey methodology, aims to introduce broadly the resources which include the variety of sub-research areas related psychology of religion in National Library of Scotland from 1925 to 2013. Starting from this point, bibliographic descriptions of the resources which are registered to National Library of Scotland in the United Kingdom are performed taxonomically in terms of (a) psychology of religion, (b) religion and psychology, (c) religious experience, (d) psychology of prayer and worship, (e) religious motivation, (f) religious development, (g) religious fundamentalism, (h) religiosity and religious attitudes, (i) psychology of sufism and mysticism. The reviewed resources have been written by using specific bibliographic format. As a result, it has been found that some concrete suggestions which show the place and importance of this field in the history of Turkish science have been made.

Keywords
National Library of Scotland, psychology of religion, bibliography, literature survey method, sub-re

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri