Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Muâz b. Cebel’in Yemen’e Gönderilmesiyle İlişkilendirilen Rivâyetlerin Şekil Yönünden Tahlili
(Analysis of the Narrations Associated with Sending Muâz b. Jabal to Yemen in terms of Form )

Yazar : Sema Gül    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 183-208


Özet
Gerek hukukî gerekse edep ve ahlakla ilgili metinlerde Muâz. b. Cebel’in Yemen’e gönderilişine sıkça atıfta bulunulmaktadır. Hadis kitaplarında da aynı konuyla ilgili farklı rivâyetler yer almaktadır. Muâz b. Cebel’in Yemen’e gönderilişini anlatan rivâyetler, birbirinden farklı zengin bir içeriğe sahiptir. Bunların bazılarında zekâtla ilgili hükümler yer alırken, bazılarında ise çeşitli öğütler bulunmaktadır. Konuyla ilgili rivâyetler, içeriklerine göre sekiz grupta incelenmiştir. Bu çalışmada, Muâz b. Cebel’in Yemen’e gönderilmesiyle ilişkilendirilen rivâyetlerin tahrici, metin tasnifi ve tahlili yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler
Muâz b. Cebel, Yemen, hadis tenkidi, i’tibar, analiz.

Abstract
In both legal and decency and morality texts, sending Muaz b. Jabal to Yemen is often cited. Also in hadith books, there are different narrations about the same subject. Narrations thet telling the sending of Muaz b. Jabal to Yemen have a content which is rich and different from each other. While deliverances about zakat take part in some of them, the others contain various advices. Narrations about the subject are investigated in eight groups according to their contents. In this article, I searched the narrations contained that Muaz b. Jabal was sent to Yemen by the Prophet, classified and analyzed them.

Keywords
Muaz b. Jabal, Yemen, criticism of hadith, dignity, analysis.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri