Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Arap Dilinde Muarrab Kelimelerin Tespiti
(Determining Muarrab Words in Arabic Language )

Yazar : Orhan Oğuz    
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 147-161


Özet
Arap Dilinde muarrab, yabancı dillerden Arapça’ya girmiş, Arapçanın özelliklerini almış kelimelere verilen isimdir. Arapçaya en çok Farsçadan kelime girmiştir. Fakat Farsça terimi günümüz Farsçasını değil Pehlevi dilini ifade etmektedir. Farsçanın dışında Yunanca, Latince, İber ve Hint dillerinden de Arapçaya kelime girmiştir. Bunlar her ne kadar Arapça kelimelerle kaynaşmış ve Arapçalaşmış ise de semantik çalışmalar, bir kelimenin kökeninin hangi dile ait olduğunu araştırılmaktadır. Arap dilcileri de yabancı dilden giren kelimeleri ayırt etmek için birtakım usuller geliştirmişlerdir. İşte bu usuller ta’rîb ilminin konusudur.

Anahtar Kelimeler
Arap Dili, Farsça, ta’rîb, muarrab, yabancı dil, usûl.

Abstract
Muarrab is the name given to Arabic words which were entered into Arabic language from foreign languages. These words present features of the Arabic langu-age. The most words entered into Arabic are from Persian. But Persian refers to the Persian Pahlavi language instead of today’s Persian language. Besides Persian there are words which entered into Arabic from other languages such as Greek, La-tin, Iberian and Indian words. Although they fused with Arabic words, semantics studies show their language of origin. Arab linguists have also developed a number of methods to distinguish the words entered from foreign languages. These methods are the subject of ta'rîb.

Keywords
Arabic language, Persian, ta'rib, muarrab,foreign language, method.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri