Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Tanrının İnayeti Bağlamında Evrenin Ebedîliği
(Eternity of the World Based on God’s Generosity )

Yazar : Antâkî & İsfizârî   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 23-29


Özet
Bu yazıda Proklos ve Philoponos arasında yaşanan evrenin ebedîliği hakkındaki tartışma Antâkî’nin Kitâbu’l-Behceti’l-Mu’min ve İsfizârî’nin Kitâb fî Mesâili’l-Umûri’l-İlâhiyye adlı eserleri aracılığıyla ele alınmaktadır. Philoponos’un bugün Arapçası da kayıp olan De Aeternitate Mundi contra Proclum adlı eserinin baş tarafı Yunancada da kayıptır ve bu kısımları Antâkî ve İsfizârî’nin Philoponos üzerine yazdıkları eserlerde görebilmekteyiz. Ancak, Antâki yaptığı alıntıda ne Proklos’tan ne de Philoponos’tan bahsederken, İsfizârî onların her ikisine de atıfta bulunmaktadır, hatta ikincisinin eserini dahi Kitâb fi’r-Redd alâ Buruklûs olarak belirtmektedir. Antâkî ve İsfizârî’nin alıntılarının karşılaştırılması Philoponos’un kayıp kayıp metninin mümkün olduğunca çok kapsamlı resmini vermeyi amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler
Proklos, Philoponos, evrenin ebedîliği, Tanrının inayeti, yaratma.

Abstract
In this paper it is handled discussion between Proclus and Philoponus on eternity of the world via passages from al-Antaki’s Kitab Bahjat al,Mu’min and al-Isfizari’s Kitab fi Masail al-Umur al-Ilahiyya. The beginning of Philosoponus’ De Aeternitate Mundi contra Proclum, hitherto lost Arabic version, is also lost in Greek and we could see these chapters in al-Antaki’s and al-Isfizari’s books on Philoponus. But, whereas al-Antaki mentions neither Proclus nor Philoponus in his quotation, al-Isfizari refers to them both and even mentions the title of the latter’s work from which he quotes as the Kitab fi al-Radd ala Buruqlus. A comparison of al-Antaki’s and al-Isfizari’s quotations aims at giving the most comprehensive picture of the lost Philoponus text possibly.

Keywords
Proclus, Philoponus, eternity of the world, God's generosity, creation.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri