Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Retorik
(Rhetoric )

Yazar : Fârâbî   Çeviren  Entelekya
Türü :
Baskı Yılı : 2015
Sayı : 6
Sayfa : 01-21


Özet
Retorik klasik mantığın dokuz bölümünden biridir. Retorik, tartışmalı da olsa, mantık biliminin bir dalı olarak ilk defa Aristoteles tarafından incelenmiştir. Aristoteles’in vazettiği retorik kanıtlama teorisi sonraki dönem mantıkçılarınca yeniden inceleme konusu edilmiştir. İslam Dünyasındaki ilk retorik kuramı Fârâbî tarafından ortaya konulmuştur. Bu çalışmada Fârâbî’nin Retorik adlı kitabının bir kısmı ilk defa Türkçeye kazandırılmaktadır. Eserin bu bölümünde Fârâbî bilgisizlik, inanç, görüş, kanaat, kesin bilgi ve zan gibi hem retorik hem de burhan teorisi açısından çok önemli olan temel terimlere açıklık getirmekte ve zan durumları ile ilgili antik filozoflar tarafından yapılan tartışmaları değerlendirmektedir.

Anahtar Kelimeler
Fârâbî, klasik mantık, retorik, kesinlik, zan, kanaat.

Abstract
Rhetoric is one of the nine parts of classical logic. Rhetoric was studied in history as one of branches of logic by Aristotle at first, even if it is discussed. Theory of rhetorical ar-gumantation which was introduced by Aristotle was studied by next logicians again. First theory of rhetoric in Islamic world was studied by al-Farabi. In this study the part of al-Farabi’s Book of Rhetoric is firstly going to be translated to Turkish. In this part of book al-Farabi clarifies basic terms which is very important for theory of rhetoric and demonstration like igno-rance, belief, view, persuasion, certitude and opinion, and re-views deliberations which were discussed by anchient philo-sophers about situation of assumption.

Keywords
Al-Farabi, classical logic, rhetoric, certainty, assumption, persuasion.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri