Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Eyyûbî Ailesinin İlk Dönem Tarihleri
(The History of the First Period of Ayyubid Family )

Yazar : Abdulhalim Oflaz    
Türü :
Baskı Yılı : 2016
Sayı : 7
Sayfa : 37-60


Özet
Eyyûbî ailesinin tarih sahnesine çıkması 1160’lı yıllarda Şiî-Fâtimî Devleti’nin elindeki Mısır’a üç defa düzenlenen seferlerle gerçekleşmiştir. Bu aile, Şiî-Fâtimî hilâfetine son vererek İslâm âleminin Abbâsî halifeliği etrafında birleştirilmesini sağlaması ve Müslümanların ilk kıblesinin bulunduğu Kudüs’ü Haçlılardan geri alması gibi başarıları nedeniyle İslâm toplumunun büyük muhabbet ve takdirine mazhar olmuştur. Bu başarıları nedeniyle bu aileye tarih boyunca farklı etnik kökenler atfedilmiş ve çeşitli İslâm toplulukları onların mirasını sahiplenmişlerdir. Bu gün dahi ailenin etnik kökeni hakkındaki ihtilaflar canlı bir şekilde varlığını devam ettirmektedir. Bu sebeple ilgili kaynakları tarayarak bu ailenin ilk dönem tarihini vuzuha kavuşturmaya çalıştık. Bu makale iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Eyyûbî ailesinin ilk dönem tarihinden bahsedilmiş, ikinci bölümde ise Eyyûbî Devleti’nin kuruluşu konu edilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Eyyûbîler, Selçuklular, Zengîler, Salâhadîn, Fâtimîler.

Abstract
The Ayyubid family’s emerging to the scene of history happened in 1160s, with their mount three expeditions to Shia-Fatimids. This family gained the great respect, appreciation and love of Muslims because they united Islamic world under the flag of Abbasid Caliphate through put an end to Shia-Fatimids caliphate, and also because they were successful in taking back the first praying direction of Muslims(qible), Jerusalem, from the Crusaders. Because of these achievements, this family was affiliated with various ethnic origins, and their legacy was owned by many different Islamic communities. Even to this day, the controversies on the ethnic origin of Ayyubid family are still ongoing. Therefore, we have searched the related resources to clarify the history of early period of this family. This article consists of two chapters. In the first chapter, we have mentioned history of early period of Ayyubid family, and the second chapter is on the foundation of the Ayyubid State.

Keywords
Ayyubids, Seljuks, Zengids, Saladin, Fatimids.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri