Hızlı Erişim


2022 için İstatistikler

Kabul edilen makale sayısı:
6


Reddedilen makale sayısı:
0


İncelemede makale sayısı:
1


Kabul oranı:
%85

Bu Dergi DOI ve Crosscheck üyesidir


Geleneksel Türk Dini’ndeki ‘Ana / Dişil Ruhlar’a Mitolojik Açıdan Bakış
(Mythological View to ‘Feminine Spirits’ in Traditional Turkish Religion )

Yazar : Mehmet Alparslan Küçük    
Türü :
Baskı Yılı : 2013
Sayı : 1
Sayfa : 105-134


Özet
Her şeyin bir ruhu/iyesi olduğu inancı, Geleneksel Türk Dini’nde ortak bir inançtır. Bu inanç çerçevesinde de Türklerde Yer-Sub, atalar ve ölüm kültü gibi çeşitli kültler oluşmuştur. Geleneksel Türk Dini’ne mensup Türkler’in ruh anlayışında düalizm görülmekte ve bu düalizm (iyi-kötü savaşı) mitolojide de yer almaktadır. İyi-Kötü şeklinde ta-savvur edilen ruhlar, dişil/ana ve erkeksi/ata biçiminde de tasvir edilmişlerdir. Ata ruhlar, yaratıcı ve savaşçı ruhlar olarak tezahür edilirken, Dişil ruhlar ise genel olarak üre-me/çoğalma ve koruyucu gibi özellikleri ile özdeşleşmişler-dir. Ayrıca bu ruhlar görünmeksizin değişkenlik kabiliyetleriyle mekân ve zamanda kılık değiştirerek dolaşabilme özelliğine de sahiptirler. Makalemizde dişil ruhlar ve onların mitolojik özellikleri konu edilmiştir. Bu bağlamda Geleneksel Türk Dini, mit ve ruh kavramlarının analizi yapılmış ve Geleneksel Türk Dini’nde ruh anlayışı genel ve kısa biçimde irdelenmiştir. Ardından Türk Mitolojisindeki dişil ruhlar konu edilmiş ve özelliklerinden bahsedilmiştir.

Anahtar Kelimeler
Geleneksel Türk dini, ruh, mit-mitoloji, dişil ruhlar.

Abstract
The belief that everything has a soul, a common belief is the traditional religion of Turk. Turks Location-Sub, cults such as the cult of ancestors, and the death has occurred. The Turks have mental concept of dualism and this dualism (the battle of good and evil) is in mythology. Spirits are in the form of male and female of good and bad. Ancestral spirits, creative and warrior spirits. Female spirits are souls such as proliferation and protective. In this article described the female spirits and its mythical features. Traditional Turkish Religion, Myth and Spirit of concepts were examined. Mental understanding of the traditional religion of the Turkish public and discussed briefly. Then, the features described and discussed Turkish Mythology female spirits. In the conclusion the article was made an overall assessment.

Keywords
Traditional Turkish religion, spirit, myth-mythology, feminine spirits.

Gelişmiş Arama


Duyurular


Adres :Iğdır Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Şehit Bülent Yurtseven Kampüsü, 76000, IĞDIR
Telefon :+90 476 2230042 Faks :+90 476 2230043
Eposta :ifder@igdir.edu.tr

Web Yazılım & Programlama Han Yazılım Bilişim Hizmetleri